NCC bygger vei og tunnel på Dalsfjordsambandet

NCC bygger vei og tunnel på Dalsfjordsambandet
Distriktssjef Knut Liavaag, Distrikt Spesialprosjekt NCC Construction og Regionvegsjef Olav Ellevset, Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen). Bilde: Statens Vegvesen

NCC Construction Norge har vunnet kontrakten om å skal bygge vei og tunnel på Dalsfjordsambandet på oppdrag av Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Kontrakten har en verdi på 342 millioner kroner.

Vei og tunnel

Dalsfjordsambandet skal sørge for en fergefri vei mellom Eikenes i Askvoll kommune og Dale og Sætenes i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane.

Prosjektet er en av de tre entreprisene i Dalsfjordsambandet. I denne entreprisen inngår bygging av til sammen ca. 5,2 kilometer vei og 4,2 kilometer med tunnel, på begge sider av Dalsfjorden. I tillegg omfattes også etablering av avkjøringer, sideveier samt sprengingsarbeid for fundamentene til hengebrua som skal bygges over selve Dalsfjorden.

Åpner i 2013

- Vi synes dette er en veldig interessant jobb, og gleder oss til å være med på å lage en ny fergefri strekning som vil lette kommunikasjonen mellom Askvoll og Fjaler kommune, sier distriktssjef Knut Liavaag i NCC Construction, Distrikt Spesialprosjekt.

Anleggsarbeidene starter i løpet av september, og NCCs del av prosjektet skal være ferdig i desember 2012. Dalsfjordsambandet skal etter planen stå ferdig sent på høsten 2013.