Nåverdalsbrua får avløsning

Nåverdalsbrua får avløsning
Doble bremsespor foran Nåverdalsbrua forteller om en krapp sving som har kommer overraskende på en lastebilsjåfør. Nå skal svingen bort. Bilde: Statens vegvesen

Nåverdalsbrua krysser Orkla i Rennebu kommune en drøy mil fra Ulsberg hvor riksveg 3 møter E 6. Brua er 30 meter lang. Kjørebanen bæres av et underliggende stålfagverk.

Allerede i 1942 sto brua ferdig. Til tross for den imponerende alderen er det ingen vektbegrensning på den, men bredden er bare 4,5 meter, og geometrien er ugunstig. På begge sider av brua går vegen i en krapp kurve.

Nybrua blir en stålbjelkebru med to 50 meter lange spenn. Den får en totalbredde på 10 meter og en føringsbredde på 8,5 meter.

Entreprisen omfatter også ca. 300 meter tilstøtende veg på begge sider. I forbindelse med veganlegget skal det sprenges 25 000 kbm. I forlengelsen av søndre landkar skal det støpes en ca. 70 meter lang støttemur.

Innen 1. november må nybrua stå ferdig. Da skal også den gamle være revet. Rivingen inngår i byggekontrakten.

Les mer om: