ARKIVNYHETER

Naveg-jobber til Mesta og Søbstad

Mesta må rive denne brua før den nye brua over Ravnkloløpet kan bygges. Den nye brua skal spenne over seilløpet og vegen som går parallelt med den. Den gamle spunten er for dårlig til at den kan inngå i den nye konstruksjonen.
Mesta må rive denne brua før den nye brua over Ravnkloløpet kan bygges. Den nye brua skal spenne over seilløpet og vegen som går parallelt med den. Den gamle spunten er for dårlig til at den kan inngå i den nye konstruksjonen. Bilde: Anders Haakonsen
4. juni 2009 - 00:07

Oppdraget som Søbstad ligger an til å få, gjelder anlegg av veg i dagen over Brattøra øst for Ravnkloløpet. Ved anbudsåpningen 6. mai lå Tverås Maskin & Transport fra Stjørdal lavest, men et forbehold angående asfaltering gjorde anbudet uakseptabelt. Søbstad som lå 1,16 millioner kroner høyere, får dermed kontrakten hvis ingen klager. Kontraktsummen blir i så fall 48,787 millioner kroner.

Oppdraget omfatter anlegg av 750 meter to-feltsveg over Brattøra. I nordøstre ende av strekningen skal det anlegges en rundkjøring. Fra denne går det en kort fire-feltsveg i retning sørøst. Anlegg av rundkjøringen og 75 meter av fire-feltsvegen inngår i entreprisen. Det gjør også en 40 meter lang kjørbar undergang med en fri høyde på 4,6 meter. Med ramper blir den 162 meter lang. Entreprisen omfatter også anlegg av gang/sykkelveg, etablering av gatelys og omlegging av vann- og avløpsledninger.

Vegen skal gå mellom jernbaneområdet ved Trondheim stasjon og bebyggelsen på Brattøra. På deler av strekningen er ikke korridoren særlig bredere enn den plassen vegen trenger.

Mesta behøver ikke bekymre seg for mulige klager. Den fristen har gått ut. Oppdraget omfatter riving av nåværende bru over Ravnkloløpet og bygging av en ny. Den nye blir en 51 meter lang stålbjelkebru med betongdekke. Den får et felt i hver retning pluss fortau.

Mesta skal også anlegge 200 meter to-felts hovedveg, 240 meter lokalveg og 250 meter gang/sykkelveg, og utføre en del arbeid under bakken. Vegen går parallelt med mange jernbanespor. En vannledning og to fjernvarmerør, alle med 90 meters lengde, skal legges under jernbanesporene ved hjelp av styrt boring.

Fristen for ferdigstillelse av begge oppdragene går ut 30. april 2010. Naveg blir åpnet for trafikk i mai samme år.

I deler av anleggstiden blir det ingen vegforbindelse over Ravnkloløpet. Det skaper ingen store problemer, trafikken over den nåværende brua er minimal. Jernbaneverket har tidligere brukt brua som adkomst til et område som nå skal bygges om til en parkstripe. Ombyggingen går ut på anbud om ikke lenge. Denne jobben skal være fullført når Naveg er klar for trafikk.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.