Navarsete oppretter gründerråd

Navarsete oppretter gründerråd
RÅD: Navarsete ønsker å få gode og konstruktive innspill på hvordan det kan legges til rette for å få flere gründere i distriktene. Bilde: Joachim Seehusen

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ønsker å legge bedre til rette for gründere i Distrikts-Norge, og opprettet et eget gründerråd.

Vil finne hindringene

Hensikten med rådet er å finne ut hva som er de største hindringene for nyetablerte bedrifter eller for å etablere en ny virksomhet.

Statsråden ønsker å få gode og konstruktive innspill på hvordan det kan legges til rette for å få flere gründere i distriktene.

– Rådet er satt sammen av folk som nylig har etablert sin egen bedrift, og som har kjent på kroppen hva som er de største hindringene, sier Navarsete, som selv skal lede rådet.

Realistiske innspill

– Rådet skal gi konkrete innspill med forslag til tiltak som kan være realistiske å gjennomføre på kort og mellomlang sikt.

Rådet skal være ferdig med sitt arbeid i løpet av første kvartal 2012.

Les mer om: