NYHETER

Navarsete øker budsjettet med 278 mill

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete topper Bondevik-regeringens budsjettforslag til vegformål med 278 mill. kroner. 70 av disse millionene er øremerket asfaltering, og vil innebære rundt 150 kilometer ekstra med asfalt til neste år.

Øker Skogsholms budsjetteforslag med 278 millioner kroner.
Øker Skogsholms budsjetteforslag med 278 millioner kroner. Bilde: Sigurdsøn, Bjørn
Jarle Skoglund
10. nov. 2005 - 10:54

- Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til utbygging, drift og vedlikehold av riksveg- og jernbanenettet med i alt 460 millioner kroner, samanlignet med budsjettforslaget fra Bondevik-regjeringen. Med denne økningen er det lagt et godt grunnlag for å få til et vesentlig løft i veg- og jernbaneløyvingane i årene framover. Forslaget fra Stoltenberg-regjeringen gir dessutan rom for at det fra første mai neste år kan innføres bedre rabattordninger for kjøretøy på riksvegferjene. I tillegg er det satt av midlar for å forberede nye tiltak for å styrke utbyggingen av bredband i alle deler av landet.

Dette sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete om tilleggsforslaget tilstatsbudsjettet for 2006 som er lagt fram i dag.

Øker med 278 millionar kroner

Av den foreslåtte økningen på 278 millioner kroner til vegformål, skal 75 millioner kroner brukes til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegnettet. Av dette skal 70 millioner kroner gå til asfaltlegging som vil gi om lag 150 kilometer ekstra med asfalt, mens 5 millioner kroner er satt av for å videreutvikle og styrke bruken av automatisk trafikkontroll (ATK).175 millioner kroner av de økte vegbevilgningene er sett av til riksveginvesteringer, medregnet 50 millionar kroner som er ført opp under budsjettposten ”Rassikring”. Denne budsjettposten får dermed en økning på nesten 25 prosent, sammenlignet med budsjettforslaget fra Bondevik.Til statlig kjøp av riksvegferjetenester er det foreslått en økning på 28 millioner kroner. Dette fører til at rabattsatsene for køyretøy med sonekort eller verdikort for elektronisk billettering, kan økes fra 40 til 45 prosent, med virkning fra 1. mai neste år.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.