ARKIVNYHETER

Nautesund bru får påhengt gangbane

På dette bildet fra august i fjor var rivingen av hengebrua godt i gang. Tilskuerene står på den midlertidige gangbanen. Snart blir den erstattet av en påhengt gangbane på samme side.
På dette bildet fra august i fjor var rivingen av hengebrua godt i gang. Tilskuerene står på den midlertidige gangbanen. Snart blir den erstattet av en påhengt gangbane på samme side. Bilde: Anders Haakonsen
2. mars 2010 - 13:56

Nautesund bru er en 220 meter lang stålbjelkebru. Gangbanen skal bygges av gitterrister som monteres i hele bruas lengde. Den som får kontrakten, skal også forsterke brua ved å skifte ut skruer. Dette vil gjøre det mulig å heve tillatt totalvekt fra 50 til 56 tonn. Det er ønskelig av hensyn til tømmertransporten over brua. Oppdraget omfatter også anlegg av 110 meter tilstøtende gang/sykkelveg på hver side. Prosjekteringen er utført av Reinertsen og Aas-Jakobsen.

Nautesundet skiller Heddalsvatnet og Bråfjorden i Sauherad kommune. Brua over sundet inngår i fylkesveg 360, som er hovedforbindelsen mellom Notodden og Grenland. Før den ble tatt i bruk i 1986, gikk trafikken på en myk hengebru med et hovedspenn på 130 meter. Da den nye brua ble åpnet, ble den gamle reservert gående og syklende. Den ble åpnet så sent som i 1958, men viste seg etter hvert å være vanskelig å vedlikeholde. Forfallet skjøt fart, og i fjor bestemte Vegvesenet seg for å rive hengebrua ved hjelp av midler fra Regjeringens tiltakspakke.

I august styrtet tårnene i vannet. For å gi myke trafikanter en mulighet til å krysse sundet, ble kjørebanen på den nye brua snevret inn slik at det ble plass til et smalt gangfelt. Rekkefølgen kan virke unaturlig, men den gamle hengebrua var i så dårlig forfatning at rivingen ikke kunne utsettes.

Forutsetningen den gangen var at montasje av gangbanen skulle utlyses i løpet av høsten, men prosjekteringen tok lenger tid enn forutsatt, blant annet fordi tillatt totalvekt på brua skulle heves. Planene ble ikke godkjent før 6. januar. Da hadde tidligere riksveg 360 fått status som fylkesveg i tråd med omorganiseringen, og finansieringen måtte behandles av fylkeskommunen. Nå er det omsider klart for anbudsregning.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.