BYGG

Naturvennlig på høyfjellet

Leif Haaland
11. sep. 2006 - 07:49

Høgevarde hytteområde ligger fra 850 til knapt 1000 meter over havet. Utbyggingen skal skje uten store naturinngrep.

Prosjektleder Magnus Aure sier miljøvernere var ivrige etter å stoppe hyttebygging på dette flotte naturområdet. Men Børge Brende godkjente planene for Høgevarde AS – før den nye, miljøvennlige løsningen kom på plass.

–Dette skal ikke bli et alpinanlegg, men det vil bli kjørt opp noen langrennsløyper. Resten av året er det mulighet for småviltjakt og fiske og det er tilrettelagt stier til en rekke fornminner, sier Aure.

Små, isolerte rør

Svenn Myhrvold i Opplandske Rørsystemer sier det er vann- og avløpssystemet LPS 2000 som blir benyttet i denne utbyggingen.

Hver hytte får en kum på 1 x 0,6 meter. Der samles alt avløpsvann, og alt blir kvernet av et skjærehode med kniver av herdet stål. Dermed kan det benyttes fleksible PE-rør på 40mm frem til hovedledningen. Og den er på 75mm for inntil 200 hytter.

Pumpen starter først når mengden i pumpehuset tilsier dette. Løftehøyden er ca 60 meter og den benytter 0,7 kW.

Siden rørene er isolert, kan de legges like under mosen i høyfjellet - og meget grunt ellers i terrenget. Dermed blir det lite sprengning og graving.

Sårene etter disse rørfremføringene gror raskt til, for det er ikke tillatt å grave eller kjøre i terrenget utenfor vei- og rørtraseene. All vegetasjon som blir fjernet, skal enten hogges opp og benyttes som gjenfylling av grøfter – eller tas bort fra området.

Åpner i september

Høgevardeutbyggingen ligger i Flå kommune. Der har fire grunneiere gått sammen om å bygge disse 420 hyttene. –Salget går nesten raskere enn vi kan bygge ut, sier Aure. Derfor er dette vann- og avløpssystemet viktig. I

tillegg til å skåne terrenget blir fremdriften rask – og det blir billigere. Vi bygger i første etappe ut 110 tomter. Dette området skal åpnes i september i år. Totalt er dette et tiårsprosjekt. Ingen hyttebyggere har reagert negativt på at de måtte ha egen kloakkpumpe, sier han.Enklere planarbeid

- Der det er egnet for dette, er bygging av vann- og avløpsledninger med selvfall både rimelig og sikkert, sier Myhrvold.

Der det er småkupert og lite jordsmonn, er det billigere når hver hytte får egen pumpe. Og det benyttes kun en pumpetype, uansett løftehøyde. Det forenkler både anleggsarbeidet og vedlikeholdet. I tillegg får arealplanleggeren frie tøyler.

Han kan plassere hyttene – og eventuelt hus – fritt i terrenget. Ved selvfall spiller avløpsnettet en stor rolle for plasseringen.

Automatisk system

For å hindre frysing av disse grunne ledningene, er de både isolert og har varmekabel. Strømmen kan reguleres manuelt etter behov. I hovedledningene ligger en termostatregulert ledning.

Men Magnus Aure sier de vil utvikle et automatisk varslings- og styringssystem med følere for hyttefeltene på Høgevarde, og dermed unngå manuell overvåking.

Dette trykkavløpssystemet er benyttet i Sverige og USA siden 1963. En pumpetank er videreutviklet for norske forhold. Men ellers er det ikke store forandringer på dagens system og det opprinnelige. Pumpa produseres i USA. Den er patentert og videreutviklet etter hvert..

Enkel tilknytning

Systemet er også gunstig når eksisterende hytter skal få vann og avløp. Og de kan kobles på etter hvert som eierne ønsker det - eller ettersom kommunene kommer med krav.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.