DOKTORGRADER

Naturlig B/A-innovasjon

Torbjørn Korsvold (35) fra Trondheim har undersøkt hvordan organisasjoner både internt og i nettverk kan arbeide med innovasjon, kunnskap og utvikling som en naturlig og integrert del av daglig og operativ praksis i den enkelte bedrift.

Dette er aktiviteter som i praksis er blitt betraktet som del av mer ledelsesorientert og tradisjonelt strategiarbeid, preget av teknikker uten særlig forankring i faglige gjennomtenkte rammeverk for hvordan innovasjons- og endringsprosesser bør ledes.

Et eksempel på slike teknikker eller verktøy finner vi innenfor den voksende trenden "Knowledge management" der ulike "e-disipliner" (elektronisk eller webbasert) som "e-business" eller "e-læring " dominerer.

Avhandlingen utvikler et alternativt rammeverk for å gjennomføre innovasjon og utviklingsarbeid i praksis ved å kombinere bidrag fra organisasjonslæring og aksjonsforskning.

Doktorgradsarbeidet bygger på en større casestudie av prosjektbasert ledelsespraksis innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge der Veidekke ASA, Interconsult ASA og Nukleus AS har vært de mest sentrale samarbeidsbedriftene.

Innenfor fagområdet organisasjons- og arbeidslivsforskning kan Korsvolds forskning bidra til økt forståelse for hvordan endrings-, kunnskaps- og innovasjonsprosesser kan og bør ledes som en mer naturlig og integrert del av daglige arbeidsprosesser internt og i nettverk mellom bedrifter. I en større sammenheng kan arbeidet bidra til bedre forståelse for hvordan innovasjon og endringsprosesser kan spres mellom bedrifter i nettverk, uavhengig av bransjetilknytning, der bedrifter i større grad evner å lære av hverandre.

Avhandlingen har tittelen «Creating organizational change and innovation / Innovasjon i praksis». Arbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, med professor Morten Levin som hovedveileder og dr.ing Reidar Gjersvik som medveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd i samarbeid med Veidekke ASA og Interconsult ASA.

Torbjørn Korsvold er Master of ESST (M.A.) (1995) fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputas: 24. oktober.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.