ARBEIDSLIV

Naturen som læremester

De nye naturbaserte rensemetodene som nå er tillatt, behøver ikke å gi verken luktplager eller estetiske ulemper. Både VA-konsulenter og ingeniører trenger oppdatert kunnskap om rensemetoder i jord og andre metoder tuftet på naturens egen strategi.

- Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg fra Miljøverndepartementet, som allerede fra 1. januar 2001 erstattet "Separatforskriften", tillater nemlig en rekke naturbaserte metoder, opplyser faglærer Hanne M. Giæver ved Høgskolen i Narvik (HIN).

Resirkulerer filter

Eksempler er i første rekke våtmarksfilter der filtermassen kan være leca-varianter med høy porøsitet. De har stor evne til å binde fosfor og har en levetid på 15-20 år. Nå forskes det på å resirkulere dette filtermaterialet.

Plantene i disse områdene ivaretar det estetiske. I tillegg fører planterøttene surstoff til vannet som sirkulerer rundt filtermassen og mikroorganismene får store overflater de kan vokse på.

En annen metode er jordhaugfiltrering. Det er i praksis tilsetting av ekstra filtermateriale der løsmasselaget er for grunt. Disse haugene kan kles med busker og andre planter som ikke har for dype røtter - men de kan ikke pløyes.

Rådgivende ingeniører og andre, som savner slik oppdatering, kan nå ta tovekttalls kompetansegivende kurs hjemmefra eller fra kontoret i form av et internettbasert kurs lagt opp som selvstudium. Det er HIN som tilbyr kurset, og det går over to måneder.

Gode erfaringer

- Kurset har som mål å gi ingeniører og andre kunnskap om naturbaserte rensemetoder for avløp, slik at forskriftens muligheter blir brukt i praksis, sier Hanne M. Giæver, som er både høgskolelektor og mikrobiolog.

Obligatoriske øvinger blir rettet, og studentene får tilbakemelding fra faglærer. Internettkurset har både leseveiledning og notater til hvert tema, diskusjonsforum, obligatoriske og frivillige oppgaver og nyttige nettadresser. Giæver sier at pensumlitteraturen er satt sammen spesielt for dette kurset. Det er første gang kurset tilbys generelt. Det er gjort meget gode erfaringene etter å ha kjørt kurset for høgskolens egne studenter og enkelte eksterne .

- Naturbaserte rensemetoder som nå er godkjente etter forskriften, kan tillate rensing der andre metoder ikke vil fungere eller bli for kostbare. I tillegg er de ofte bedre tilpasset omgivelsene enn tradisjonelle renseløsninger, sier Giæver.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.