Nato tester nytt redningssystem i Norge

600 METER: Natos ubåtredningssystem skal kunne redde havarert personell helt ned til 600 meters dyp. (Bilde: Håkon Malkomsen)
REDNINGEN: En redningsfarkost tar seg ned til den sunkne båten, redder ut 15 personer om gangen gjennom denne luken, og kobler så til et trykkammersystem på moderfartøyet. (Bilde: Håkon Malkomsen)
SJEF: Kaptin D. Dittmer i USA Navy leder Nato-øvelsen som Norge er vertsnasjon for. Her er han på vei ut av den nederlandske ubåten Dolfijn. (Bilde: Håkon Malkomsen)
LUFT: Andy Tiffin fra Canada viser fram redningsutstyret de canadiske dykkerne skal bruke under øvelsen. (Bilde: Håkon Malkomsen)
LUFT: Andy Tiffin fra Canada viser fram redningsutstyret de canadiske dykkerne skal bruke under øvelsen. (Bilde: Håkon Malkomsen)
72 TIMER: Ved en ubåtulykke er målet å få første overlevende om bord på redningsfarkosten innen 72 timer, sier kommandørkaptein Åge Bernt Svendsen i det norske Undervannsbåtvåpenet. (Bilde: Håkon Malkomsen)

Nato-øvelsen "Bold Monarch" skal forsikre Nato om at det nye ubåtredningssystemet, kalt ”The Nato Submarine Rescue System” (NSRS), fungerer.

Systemet, som ble ferdig i fjor høst, er produsert av Rolls Royce. Norge eier en tredjedel av Nato-systemet.

Internasjonalt system

- Vi må blant annet forsikre oss om at det russiske redningssystemet kan redde norsk personell, sier kommandørkaptein Åge Bernt Svendsen i det norske Undervannsbåtvåpenet.

"Bold Monarch" går ut på å redde personell opp fra en sunket ubåt. Tre redningssystemer vil bli testet, et amerikansk, et russisk og Nato-systemet. Totalt deltar 11 fartøyer. Også land utenfor Nato deltar, som Ukraina og Israel.

Kursk var en vekker

Etter Kursk-ulykken i 2000 har Nato hatt særlig fokus på internasjonal koordinering av ubåt-redning.

Kursk-ulykken førte til en debatt i Russland. Daværende president Vladimir Putin ventet fem dager før han avbrøt sin ferie i Sotsji, istedenfor å be Nato om hjelp til å redde besetningen umiddelbart.

- Politisk vilje for redning er helt avgjørende. Vi kan og må kunne redde alle ubåter, uansett nasjonalitet og farvann, sier John Gething, orlogskaptein i den britiske Royal Navy og leder for planleggingen av øvelsen.

Norge deltar med fartøyene KV Harstad, dykkerfartøyet KNM Tyr og logistikkfartøyet KNM Valkyrien og ubåten KNM Uthaug. Nato-øvelsen varer fra 26. mai til 6. juni.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå