BYGG

Nasjonal Transportplan: Skuffelser i vente

Både Høyre og KrF vil ha lyntog inn i klimaforhandlingene. Dermed kan det bli fortgang i prosjektet.
Både Høyre og KrF vil ha lyntog inn i klimaforhandlingene. Dermed kan det bli fortgang i prosjektet. Bilde: colourbox.com
Leif Hamnes
16. jan. 2008 - 15:06

I morgen legger Avinor, Kystverket, Jernbaneverket og Vegvesenet fram sine forslag til ny Nasjonal Tranportplan (NTP).

Det gir grunnlaget for stortingsmeldingen om ny NTP for 2010-2019, som ventes ved slutten av året.

Gamle synder

Skal vi tro forhåndsomtalene, er det grunn til å tro at den harde realiteten rundt vedlikeholdsbehovet i norsk transportsektor har lagt en solid demper på byggelysten.

Da årets samferdselsbudsjett ble lagt fram, ble det opplyst at vedlikeholdsetterslepet var på 45 milliarder kroner.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) greide som første statsråd på lang tid å oppfylle budsjettkravene i Nasjonal Transportplan både i 2007 og 2008. Men med bevilgninger på samme nivå, vil det likevel ta 225 år å dekke inn etterslepet. Da ligger det i kortene at det er planen det må gjøres noe med.

Pengesluk kommer

Rapporten "Virkninger av klimaendringer for transportsektoren", en forstudie til arbeidet med NTP, har ikke gjort bildet lysere. Der slås det fast at Norge står foran massive investeringer for å gjøre norske veier, flyplasser, kaier, skip og tog i stand til å tåle effektene av klimaendringene.

– Klimaendringene har ikke blitt tatt hensyn til i bygging i Norge. Nå må transportsektorene i Norge få dette inn i planene sine, sa Jan Otto Larsen i Statens vegvesen, som ledet arbeidet med rapporten, til Teknisk Ukeblad den gangen.

-Null lyntog

Regionveisjef Olav Ellevset i Statens vegvesen Region Vest uttalte følgende til Stavanger Aftenblad like etter nyttår:

– I utkastet slik det nå ligger, er der satt av omtrent like mye til samferdsel som tidligere. Altså flatt. Ingen økning. Og fordi utbygging stadig blir dyrere og det er helt nødvendig å bruke mer penger på vedlikehold for å stoppe det store forfallet, blir det mindre til nye prosjekter.

Avisen mener også å vite at de mye omtalte høyhastighetstogene mellom Norges største byer ikke er nevnt med ett ord.

I stedet skal et tidligere utkast inneholde formuleringen: «Under disse rammeforutsetningene kan prosjektene i den gjeldende NTP ikke realiseres før om lag i 2030».

Tungt for pendlerne

Reisende på det sentrale Østlandet har senest i dag hatt en tung morgen, med både signaltrøbbel for togtrafikken og stengning av Oslofjordtunnelen.

Det er ikke første gang morgentrafikken rammes av vedlikeholdsbehovet bare i løpet de første ukene av 2008. Ifølge Aftenposten ble togtrafikken i Stor-Oslo rammet av signalfeil hele 400 ganger i fjor. Strømstanser og sporvekseltrøbbel har også vært en gjenganger.

Etatsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket varslet for få uker siden at det vil bli stilt krav om større vedlikeholdsmidler.

– For perioden 2009 – 2011 trenger vi 135 millioner kroner for å dekke vedlikeholdsbehovet i Oslo-tunnelen. Vi trenger en Kraftinnsats, sa Horrisland til Dagsavisen.

Ikke dobbeltspor

Mye tyder på at Horrisland og andre som trenger akutte vedlikeholdsmidler, nå vil bli prioritert.

Men belastningen på de mest utsatte strekningene vil fortsatt være der. Den utsatte togstrekningen Oslo – Ski får ikke dobbeltspor med det første, ifølge Aften.

Full utbygging vil koste om lag 10 mrd. kroner. Men i Jernbaneverkets forslag som legges fram i morgen er det satt av kun 180 millioner kroner i neste tiårsplan. Og det skal brukes på nye Ski stasjon.

Frykt i Østfold

Dette har skapt uro videre østover for at også Østfoldbanen nå blir skjøvet helt ut i kulden, skriver Moss Avis.

– Jeg er redd for at det vil gå ut over prosjekter på Østfoldbanen. Det er i hvert fall å forvente. Strekningen Oslo-Ski er det som har aller mest betydning for den videre utviklingen av Østfoldbanen, sier medlem av transportkomiteen på Stortinget, Irene Johansen (Ap).

Det vil ifølge Aften dessuten bli mindre veiutbygging i forbindelse med Den såkalte Oslopakke 3, også det en del av Nasjonal Tranportplan.

Størstedelen av finansieringen på drøyt 60 milliarder kroner dreies fra vei over til kollektivtrafikk. Veiprosjektene som "ofres", skal være ny Mossevei i tunnel og E18 vestover mellom Lysaker/Fornebu og Framnes.

Spenning

Forhåndslekkasjene ligger som et akkumulert negativt bakteppe og skaper dermed stor spenning rundt en rekke prosjekter og strekninger rundt om i landet.

Noen eksempler er E-39-Kyststamveien med Rogfast, E 18 mellom Grimstad og Kristiansand, Hålogalandsbrua og Hardangerbrua.

Forslagene til Nasjonal Transportplan legges fram i morgen klokka 10.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.