ARKIVNYHETER

Nasjonal transportplan kommer 17. januar

Forslaget vil være grunnlagsmateriale for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.

Stortingsmeldingen planlegges lagt fram ved årsskiftet 2008/2009. Forslaget til Nasjonal transportplan sendes på høring fra transportetatene 17. januar 2008 og høringsuttalelser sendes Samferdselsdepartementet innen 30. april.

Det blir pressekonferanse 17. januar kl.10.00 i forbindelse med fremleggelsen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.