Nasjonal ingeniørdag

Anniken Strid (16) og klassevenninnene Anniken Tverdal og Anette Løken stoppet nysgjerrige opp ved ingeniørenes stand utenfor Nationaltheatret i Oslo på Ingeniørenes Dag 2001. Gymnasiastene fordyper seg egentlig i håndball på idrettslinja på Wang handelsskole og gymnas, men vil ikke utelukke at de kanskje en gang blir ingeniører.

– Jeg vet egentlig ikke så mye om ingeniører, men det ser ut som det er mye forskjellig de kan gjøre, fortsetter Strid.

I lett gjenkjennelig NITO-kjeledress kommer Roger Lauritsen ilende til håndballjentene med ingeniørtips. Tandberg Data-ingeniøren har lang erfaring med rekrutteringsarbeid for Norges ingeniørorganisasjon (NITO). Denne gangen har han med seg en konkurranse. Wang-jentene kobler etter beste evne ulike selskaper med deres respektive ingeniørprodukter.

I tillegg vanker populære rekvisitter som pastiller, linjaler og nøkkelhanker.

Ingeniørenes Dag gikk første gang av stabelen i fjor. Da sto NITO alene for ingeniørblesten. I år er også Norske Sivilingeniørers Forening (NIF), Høgskolerådet og Nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag (RENATE) kommet med.

Målet er å rette søkelys på realfag og teknologi. Over hele landet markerte ulike lokallag begivenheten. Noen besøkte skoler; andre inntok gater og torg for å gi et felles løft for realfag og teknologi i skole og samfunn.

Oslo- og Akerskus-avdelingene til NITO og NIF presenterte alt fra romteknologi, elbil og selvstyrte gressklippere, til funksjonell mat og medisinsk teknikk.

– Vårt mål er å illustrere mangfoldet i teknologenes virke og skape blest om ingeniøren som fagperson, sier Anne Britt Thoresen, bioingeniør og leder i NITOs Oslo- og Akershusavdeling til Teknisk Ukeblad.

Lederen i NIFs Oslo-avdeling er skjønt enig: – Det er viktig å vise at vi alle møter naturvitenskap og teknologi i hverdagen, kanskje i langt større grad enn de fleste tenker over, sier Svein O. Arnesen.

Også NITO-president John A. Haugen var på plass: – Vi må bare erkjenne at andre yrker oppleves som mer spennende for dagens tenåringer. Vi vil bruke Ingeniørenes dag til å aktivisere skoleungdom, på deres egne premisser, fremholdt han.

– Norge kan bli et teknologisk U-land hvis vi ikke får ungdommene interessert i realfag og teknologi. Hvis prognosene slår til, får vi alvorlige problemer med å skape verdier og med å gi landets befolkning tjenester med god kvalitet, advarer Haugen.

Men selv om ungdom utgjorde den primære målgruppen, var det ikke dem det var fleste av på en midtuke formiddagstime utenfor Nationaltheatret.