Nasams-luftvern til Ukraina: Norge bidrar med materiell og opplæring

Støtter USAs luftverndonasjon.

Nasams-luftvern til Ukraina: Norge bidrar med materiell og opplæring
Luftvernbataljonen på Ørland på besøk til Rygge for å øve med Nasams III i 2020. Bildet viser blant annet en mobil utskytningsplattform (launcher). Eirik Helland Urke

For to måneder siden kunngjorde USA at de donerer luftvern av typen Nasams til Ukraina.