(Bilde: GM-1)

NASA-heder til norsk selskap(notis)

  • nettarkiv
NASA-magasinet NASA Tech Briefs arrangerer årlig konkurransen ”Create the Future Design Contest”. Det utropes vinnere i seks kategorier, blant annet innen medisin.

I denne kategorien fikk Fornebu-selskapet Gamma Medica Ideas (GM-I) en såkalt ”Honorable mention,” som i praksis er en andreplass.

Av 64 vurderte teknologier var det bare et nyutviklet instrument fra Johns Hopkins-universitetet som ble bedre mottatt av juryen.

Overrasket

- Vi ble veldig overrasket. Vi ventet at vi havnet midt på treet fordi teknologien vår har en veldig spesiell anvendelse, sier forskningssjef Gunnar Mæhlum i Gamma Medica Ideas.

- Jeg kan tenke meg at de som sitter i juryen vet hvor vanskelig dette har vært å få til, ellers ville de nok ikke ha brydd seg, sier han.

Instrumentet som kan jobbe i tandem med en MR-maskin.

GM-Is kandidat har sitt utspring i selskapets romteknologi. Utgangspunktet er en gammastråle-detektor som ble utviklet i samarbeid med Universitet i Bergen og med økonomisk støtte fra Norsk Romsenter.

Alzheimer

Detektoren, kalt ASIM, måler gammaglimt som kommer fra jordas atmosfære. Uten denne ville det ifølge Mæhlum ikke latt seg gjøre å videreutvikle teknologien som nå ble belønnet av NASA.

Med utgangspunkt i ASIM har GM-I laget en nukleær detektor som har potensial til å revolusjonere forskningen på Alzheimers.

I dag kan hjernen undersøkes med magnetisk resonans (MR). Denne metoden gir et godt bilde av anatomien hos et menneske, men sier lite om de interne livsprosessene.