DEBATT

Når vedovnene får bedre teknologi er det uteluften som blir bedre – ikke inneluften

1700 nordmenn dør for tidlig hvert år på grunn av avgasser fra vedfyring.

Ifølge en helt ny studie ved University of Sheffield er det igjen bekreftet, som i tidligere studier ved University of London, at innemiljøet blir farlig dårlig av vedfyring. De fleste husstandene som deltok i studien var ikke klar over at målingene viste at de bodde i et farlig inneklima.
Ifølge en helt ny studie ved University of Sheffield er det igjen bekreftet, som i tidligere studier ved University of London, at innemiljøet blir farlig dårlig av vedfyring. De fleste husstandene som deltok i studien var ikke klar over at målingene viste at de bodde i et farlig inneklima. Foto: Sebastian Holsen / NTB
Harald N. Røstvik, professor ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP), Universitetet i Stavanger.
27. des. 2020 - 17:25

I en masteroppgave som jeg veiledet ved UiS By- og regionplanlegging, Institutt for Sikkerhet, Økonomi og Planlegging (ISØP) studerte Byplanlegger Michal Peter-Anderson våren 2020 Vedfyringens vaner og uvaner, luftforurensingen den skaper og hvorvidt den er skadelig.

  • Det overraskende ved funnene fra den omfattende spørreundersøkelsen var at nordmenn slett ikke er bevisst forurensingen fra sin vedbruk. De er ikke klar over at selv en ny øko-merket ovn produserer samme mengde PM 2.5 på en time som seks tunge kjøretøy (EURO VI).
  • Vedfyring ble av respondentene vist å være bygget på tradisjon. De fleste fyrer ovnen slik at det gir størst utslipp. Alle kampanjene for bedre vedfyring har tilsynelatende ikke hatt effekt. Folk bryr seg ikke om forurensingen. De ignorer den. Selv folk med små barn tar ikke inn over seg helsefarene – innendørs.
  • Merkelig nok svarte respondentene at selv om ekspertene opplyste at vedfyring er farlig vil de ikke endre sine fyringsvaner. De mange bøkene om hygge og hyggelig vedfyring og tilhørende TV program om dette har bygget opp om denne hyggen og ignorert alvoret; gjort vondt verre. Det er alvorlig det og det er ille at produsentene fortsetter å selge ovner som om de er «ren teknologi», når den ikke er det.
  • Funnene viser også at mange fyrer av økonomiske grunner og mange uttrykte at de ville slutte å fyre hvis elektrisitet ble billigere.
  • Myndighetenes subsidiering/støtte til bytte av ovner betyr for mange bare et skifte til en litt bedre ovn og ikke store teknologihopp.
  • Folk som skifter ovn viste seg noen ganger å ha en tendens til å fyre enda mer fordi de tror at de har fått «rentbrennende» ovn. Men det har de jo ikke fått!
Svalbard, solceller, radisson, store norske energi, leasing, fastpris, strømpris, erfaringer, nygård, nord, longyearbyen
Les også

Solceller i kulde?: – Jo kaldere, jo bedre

1700 dør i Norge årlig

Particle Matter 2.5 (PM 2.5) er ørsmå partikler, som følger med avgassene fra vedfyring. Mens det som oftest er trafikken som i den offentlige debatten får skylden for dårlig luftkvalitet (partikler), viser forskning at vedfyring er en mye verre forurenser, både utendørs og innendørs. Norsk Institutt for Luftforurensing (NILU) har beregnet at det i Norge dør 1700 mennesker for tidlig, hvert år, fordi de har vært eksponert for vedfyring (2016). Dette er også bekreftet av data fra European Environment Bureau som allerede i 2012 viste til enda høyere tall; 2000. Tallet faller selvfølgelig med årene ettersom vedovnene blir bedre. Men det er uteluften som bedres, ikke inneluften! Det overraskende i studiene var at 80 prosent av dødsfallene fra luftforurensing var forårsaket av PM 2.5 fra vedfyring.

Hvert år pøses det enorme beløp inn i byggingen av sikrere veier og utvikling av sikrere kjøretøy. Det virker! Antall trafikkdrepte i Norge i 2020 ligger, ifølge Statens vegvesen, an til å ende under 100. Er det på tide å endre fokus?

Til sammenligning får 1700 nordmenn hvert år en for tidlig dør på grunn av avgasser fra vedfyring og 900 nordmenn dør i løpet av en normal vinter av influensa. I en hard vinter for noen år siden døde 1600 mennesker.

Ingen av disse årlige tapene har ført til synlig og dramatisk økt satsing på forskning. Det har derimot pandemien, hvor det ikke spares på ressursene selv om antall døde bare er 405 mennesker i løpet av hele 2020, og nå rulles vaksineprogrammene ut i den vestlige verden. COVID-19 vil bli utryddet slik mange pandemier har vært utryddet tidligere i historien. Det er bare et tidsspørsmål. Men hva med de årlige dødsfall forårsaket av forringet luftkvalitet (vedfyring) og influensa – tilsammen  2.600 menneskeliv hvert år – når skal vi prioritere disse utfordringene?

Mennesker med pusterelaterte utfordringer sliter spesielt om vinteren når de tusen hjem fyrer opp peiser og vedovner. Få er imidlertid klar over at dette ikke bare skaper ubehageligheter men at det tar liv – hver vinter og store antall. Hvorfor skades vi?

Inneluft viktigste dødsårsak for spebarn

To tredeler av de 500.000 barna i verden som dør før de er en måned gamle, dør av dårlig inneluft. Dette skjer for det meste i u-land hvor koking og vedfyring innendørs (PM 2.5) forurenser så mye at det tar livet av dem. Men dårlig inneklima har man også i den vestlige verden hvor PM 2.5 fra trafikk og vedfyring, koblet med mangel på lufting, dreper spesielt unge og eldre. Mangel på lufting får fatale konsekvenser.

Ifølge SSB stammer 61 prosent av partiklene i luften i Norge fra de 1.7 millioner vedovnene og bare 39 prosent fra privatbiler, busser og lastebiler. Pandemien førte i starten til redusert trafikk og bedre luftkvalitet i april. Nye studier viser imidlertid dessverre at de mange som hadde mulighet til det når høsten og surere vær satte fyrte opp ovnen i hjemmekontoret. Dette kan ha veid opp for hele effekten av redusert trafikk. NILU fant at selv om man har en nokså ny såkalt nokså «rentbrennende» ovn, så fyker det store mengder partikler ut av pipa. Det er den største kilden til fint svevestøv (PM 2.5) i byene – større enn biltrafikk og oljefyring.

En studie fra King’s College, London i 2017 viste at halvparten av luftforurensingen i London, på de verste dagene, skyldtes vedfyring. Barn er spesielt sårbare, lunge- og hjerneutvikling kan hemmes. Globalt er røyk fra all slags vedfyring en massiv dødsårsak. Nærmere 4 millioner mennesker dør hvert år for tidlig av dårlig inneluft. I København, en by med 600.000 innbyggere og 16.000 vedovner, forårsaker vedfyring mer luftforurensing (PM 2.5) i løpet av vinteren enn trafikken skaper i løpet av ett helt år.

Farlig inneklima

Ifølge en helt ny studie ved University of Sheffield er det igjen bekreftet, som i tidligere studier ved University of London, at innemiljøet blir farlig dårlig av vedfyring. De fleste husstandene som deltok i studien var ikke klar over at målingene viste at de bodde i et farlig inneklima. Studien omfattet primært nye ovner med filtre (Ecodesign standarden som blir obligatorisk fra 2022). De var merket «rentbrennende», men målt av røyk i pipa, ikke i stua! Studien anbefalte å merke ovner med en helseadvarsel. Ovnene ble brukt i snitt fire timer om gangen og  da steg innholdet av farlige partikler til  tre ganger nivået før bruk. Gjennomsnittlig partikkelnivå steg til mellom 27 og 195 mikrogram per m³ inneluft. WHO har satt 25 mikrogram som øvre grense, over 24 timer. Inneluften forurenses mest av at man åpner døren for å tenne opp, eller å fylle på ved.

En buss står fast i snøen i krysset mellom Maridalsveien og Frysjaveien.
Les også

Disse tiltakene skal bedre Ruters pålitelighet om vinteren

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.