KOMMENTAR: Teknologi og kapitalisme – Andrew McAfee

Når teknologi og kapitalisme fører til lavere forbruk, gir det håp for en presset klode

Det er foreløbig bare bekreftet for noen få land, men tegn tyder på at en viss kombinasjon av teknologi, demokrati og kapitalisme resulterer i redusert totalt forbruk av flere sentrale varer. Det kan gi håp for en hardt presset klode.

Bryggeriene begynte å gå over til aluminium sent på 1950-tallet. De første boksene veide 85 gram. I 2011 var vekten 12,75 gram. En ytterligere reduksjon kom da man rekonstruerte boksen, og nå klarer seg med bare to deler – topplokket og resten.
Bryggeriene begynte å gå over til aluminium sent på 1950-tallet. De første boksene veide 85 gram. I 2011 var vekten 12,75 gram. En ytterligere reduksjon kom da man rekonstruerte boksen, og nå klarer seg med bare to deler – topplokket og resten. (Foto: Colourbox.com)

Det er foreløbig bare bekreftet for noen få land, men tegn tyder på at en viss kombinasjon av teknologi, demokrati og kapitalisme resulterer i redusert totalt forbruk av flere sentrale varer. Det kan gi håp for en hardt presset klode.

I USA har forbruket av metaller, i absolutte tall for aluminium, nikkel, kobber, stål og gull – gått nedover siden 2000. Det samme gjelder for samfunnets totale forbruk av kunstgjødsel, vann og landbruksareal, og for stein, sement, sand og grus, tømmer og papir. Og det gjelder for langt flere ressurser – vi bruker mindre.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå