Når teknologi hindrer læring

Studenter får langt mindre med seg under forelesninger når de har koblet opp sine bærbare datamaskiner enn om de har maskinen i sekken eller hemme.

Derfor har mange læresteder begynt å koble ut det trådløse nettet under forelesningene.

Både og

Nettstedet norgesuniversitetet.no refererer til en artikkel i The Times Higher Education Supplement i juni om negative (og positive) sider av IKT-basert undervisning.

Ikke bare er studentenes PC-bruk under forelesninger et problem; foreleserne erfarte også et langt dårligere oppmøte når forelesningsnotatene ble lagt ut på nettet.

Som i Norge

Norgesuniversitetet ser flere parallelle problemstillinger til norske forhold.

Men det har også positive effekter: Mye materiale på nettet bidrar til at nye grupper av studenter som har liten eller ingen mulighet til å møte opp på campus rekrutteres inn i ordinære studier.

Eksperter innen området heller mot at det som sies på forelesninger ikke bør gjentas på nettet. I stedet bør nettet være en arena for tilleggsinformasjon.

Brukt på denne måten kan nettpublisering spare tid for det akademiske personalet og faktisk gjøre at tidsbruk kan økes for enkelte undervisningsaktiviteter.