NETTARKIV

Når taushet er gull

16. juni 2003 - 14:04

Taushetsavtaler brukes i stadig større utstrekning som et verktøy for å beskytte forretningssensitiv informasjon som virksomheter eller enkeltpersoner ønsker å gjøre kjent for utenforstående. Det kan dreie seg om opplysninger som gjøres tilgjengelig for investorer, rådgivere, samarbeidspartnere eller andre.

Formålet med taushetsavtaler er å sikre konfidensiell behandling av opplysningene og at disse ikke benyttes til noe annet enn det som er forutsatt. Avtaler er ikke er særlig effektive redskaper for å sikre at sensitiv informasjon faktisk blir hemmeligholdt, men de gir et effektivt rettslig grunnlag for erstatningskrav og andre sanksjoner ved brudd på de pliktene som partene har påtatt seg.

Det finnes en rekke gode standardavtaler og maler som kan benyttes av partene. Man bør likevel vurdere om avtalene må tilpasses formålet og hvem som er mottaker av informasjonen.

- Det bør angis uttrykkelig hvilke opplysninger partene har utvekslet/vil utveksle Det bør opprettes en dokumentfortegnelse som viser hvilke dokumenter som mottakeren har fått tilgang til. Listen kan med fordel gjøres til en del av avtalen, eksempelvis som vedlegg. Man bør også vurdere å innlemme kopier av fremviste tegninger/bilder, sentrale dokumenter samt bilder av eventuelle fremviste objekter.

- Vær forsiktig med å gjøre plikten til hemmelighold betinget av at dokumenter stemples "hemmelig" eller lignende.

- Det bør presiseres hvorfor informasjonen er gjort tilgjengelig for den annen part, og hvilken bruk vedkommende kan gjøre av informasjonen også at en ikke kan utnytte informasjonen i egen virksomhet.

- Dersom mottakeren av informasjonen skal ha rett til å gjøre denne tilgjengelig for andre (f. eks utenforstående konsulenter), bør det presiseres at også disse må påta seg tilsvarende plikter med hensyn til hemmelighold av informasjonen.

- Det bør presiseres hvilke unntak som skal gjelde fra taushetsplikten.

- Plikten til konfidensiell behandling bør være begrenset i tid.

En lengre utgreiing ligger på: www.tu.no/bedriftshjelperen/

Jeg vet at det er en hemmelighet, for det hviskes om det overalt. William Congreve

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.