Når fiskebruket trenger strøm, senker Jimmy gulvvarmen

Kapasiteten på strømnettet er sprengt flere steder på Senja. Fisker Jimmy Tøllefsen styrer nå strømforbruket sitt etter behovet til hjørnesteinsbedriften.

Husøya er forsynt med strøm gjennom en kabel fra land. Kapasiteten er på bristepunktet, og både folk og fiskeindustri merker spenningsproblemene godt. Nå skal de prøve å bedre problemet ved å bruke ny teknologi til å dele på strømmen.

– Fiskebruket starter dagen i 8-9-tida. Da kan vi fyre før klokka sju og så skru ned temperaturen, sier Jimmy Tøllefsen.