ENERGI

Napp for SensoNor

Kontrakten omfatter to ulike sensorprodukter for bruk i Autolivs kommende generasjon av kollisjonsputesystemer til bilindustrien. Avtalene kan tilføre Horten-selskapet betydelig omsetning. De første prøveleveransene av produksjonsversjonen til produktene skjer allerede i sommer.

De nye avtalene forplikter begge partene til å samarbeide gjennom utvikling og kvalifisering av sensorsystemene. Videre regulerer avtalene prosessen med fremtidige bestillinger og leveranser av sensorene. Omfanget av fremtidige leveranser vil blant annet være avhengig av kundens salg av airbagsystemer til bilprodusenter.

Autoliv er verdens største og ledende leverandør av komplette sikkerhetssystemer for biler. – Avtalene bekreftelser at SensoNor er en konkurransedyktig partner for verdens ledende systemleverandører til bilindustrien, sier adminstrerende direktør Johnny Christiansen i SensoNor.

De nye produktene er hovedsakelig basert på samme teknologiplattform som selskapets dekktrykkprodukter, noe som reduserer risikoen i perioden med forberedelser til volumproduksjon av de nye airbagsensorene.

Airbagsystemene som nå introduseres på markedet, setter nye og strengere krav til sensorproduktenes yteevne. SensoNors nye produktgenerasjon er spesielt tilpasset disse kravene, og kontraktene med Autoliv bekrefter at selskapets sensorer fremstår som meget konkurransedyktige i pris og ytelse.

Johnny Christiansen vurderer bedriftens leveransepotensial innen airbagmarkedet totalt til å representere mer enn 200 millioner norske kroner i årlig omsetning om få år, med en vesentlig omsetningsvekst etterpå.

Les mer om: