Nanoteknologi

Teknisk Ukeblad kom i skade for å være overrasket over at NTNUs nanoteknologistudenter har fått få jobbtilbud. Dette skyldes nok at studiet ble etablert så sent som i 2006, slik at ingen studenter er ferdig med studiet.

Les mer om: