Nærmere kvante-datamaskinen

Nærmere kvante-datamaskinen
Bilde:

Kvante-datamaskiner bygger på at delene som håndterer informasjon og beregninger kan være i to stadier samtidig.

Problemet hittil har vært at maskinene blir svært vanskelige å avlese fordi avlesingen forstyrrer den doble tilstanden.

Bergner forstyrrelsen

I siste nummer av tidsskriftet Science hevder forskere ved University of California har forskere at de har utviklet en lovende metode for å lese av en kvante-datamaskin.

Den nye metoden skl vise nøyaktig hvor mye avlesingen forstyrrer prosessen, dermed kan de regne seg fram til det eksakte resultatet uten forstyrrelser.