PRODUKSJON

Næringsvekst uten kompetanse

5. sep. 2001 - 11:05

Interessen for marint oppdrett er stor. I søknadsbunken hos Fiskeridirektoratet finnes mange mindre og nyetablerte selskaper som vil ale fram de etterspurte eksemplarene av det som er spådd å være morgendagens store oppdrettsfisk.

Pr. i dag er det drøyt 400 aktører som har konsesjon for oppdrett av marin matfisk i landet, det vil i hovedsak si torsk, kveite, røye, ål og skalldyr. Ytterligere 400 søkere venter på behandling i løpet av nær framtid.

Kan bli for mange

Når det gjelder marin yngel, opplyser Fiskeridirektoratet at det er pr. i dag er 35 aktører som har konsesjon for produksjon. Daglig leder Øyvind Jørgensen i Troms Marin Yngel er redd det kommer til å gå ut over de få kompetansemiljøene som allerede er etablert.

– Det kan dukke opp anlegg som ikke blir i stand til å etablere et eget team med bred nok kompetanse, advarer han.

Jørgensens gruppe av fagfolk teller åtte personer som har tilegnet seg erfaring blant annet gjennom sitt arbeid i Troms Marin Yngel. Han bekrefter at både han selv og resten av staben er ettertraktet på arbeidsmarkedet, men benekter at han snakker for sin syke mor.

– Jeg er ikke bekymret for konkurranse fra andre anlegg. Men det er fare for at etablerte miljøer splittes opp på en måte som blir uheldig for utviklingen av torskeoppdrett i Norge. Skal vi nå de målene som er satt for torskeoppdrett, må man i en oppbyggingsfase samle kompetansen på de store anleggene før den spres ut til flere aktører.

Bør gå sammen

– I stedet for å føre opp et anlegg på hvert nes, kan tre–fire av de mindre aktørene gå sammen om et større anlegg. Produksjonen i et anlegg av vår type er lagt opp slik at man trenger et fast antall fagfolk i et skiftarbeidende team. Når dette er etablert, kan man like gjerne produsere ti millioner som én million yngel. De faste kostnaden blir like store.

Troms Marin Yngel bygger for tiden et anlegg som er dimensjonert for en årlig produksjon på ti millioner torskeyngel. Tilsvarende planer finnes for i alt fem anlegg på Vestlandet, i tillegg til giganten Nutrecos planer om et anlegg på Kolsnes som skal kunne produsere tredve millioner yngel hvert år.

Den allerede etablerte yngelprodusenten Lofilab i Lofoten planlegger i år å produsere 800.000 yngel, men også dette anlegget skal på sikt produsere ti millioner i året.

Viktig å organisere

Administrerende direktør Trond Davidsen i Norske Fiskeoppdretteres Forening sier det blir en utfordring å organisere strukturen på yngel-produksjonen riktig,

– Jeg er enig med Jørgensen i at det er knapphet på kompetanse i produksjon av torskeyngel, og imøteser med glede den marine satsingen regjeringen lanserte på fredag. Jeg mener det er mulig å organisere yngelproduksjonen på en måte som bevarer de gode kompetansemiljøene, men som også ivaretar konkurransen mellom aktørene, sier Davidsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.