Næringspark vil ha norske «superbatterier» uten kobolt eller andre sårbare råstoffer

Batteriene har en helt annen strømstyrke og langt kortere ladetid enn litiumionebatterier.

Næringspark vil ha norske «superbatterier» uten kobolt eller andre sårbare råstoffer
Norsk sagflis (til venstre) blir til karbonpulver med ektremt stor overflate (i midten). Dette og spesielt utviklede silisiumpartiker (til høyre) er viktige ingredienser i den nye batteriteknologien. Foto: Odd. R. Valmot

Enhver utbygger med miljøambisjoner må legge til rette for egenproduksjon av energi og utjevning av effekttopper, slik at kraftnettet ikke overbelastes når stadig mer skal over på strøm. Da er det en fordel med en kraftig batteripark. Men batteriparkene som er å få i dag, har en del utfordringer, blant annet til sikkerhet, ladetid og levetid.