Næringslivet føler seg tryggere på Altinn enn noen gang før

Ny undersøkelse.

Næringslivet føler seg tryggere på Altinn enn noen gang før
Næringsdepartementet kan dokumentere økende tillit til tjenesteportalen Altinn. Bilde: Skjerm

En fersk undersøkelse viser at næringslivet har svært høy tillit til Altinn.

  • 95 prosent opplever tjenesten som trygg å bruke
  • 85 prosent synes løsningen med elektroniske skjema og tjenester er enkel

– Det viser at satsing på kvalitet, testing og stabil drift av Altinn har vært vellykket, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Den satsingen kom etter en rapport som avdekket store mangler på disse områdene.

Byks

Undersøkelsen ble gjort i juni blant 2000 næringslivsledere, og konklusjonen er at de opplever Altinn som mer stabil og enklere å bruke.

Mens 74 prosent opplevde Altinn som stabil og tilgjengelig i 2013, er det hele 85 prosent som svarer det samme i år.

En like stor andel svarer at Altinn er enkel å bruke til skjemarapportering. Det er et byks på 11 prosentpoeng siden i fjor.

På spørsmål om hvor fornøyd brukerne er med Altinn-løsningen alt i alt, har andelen som er fornøyd eller svært fornøyd økt fra 76 prosent i 2013 til 83 prosent i år.

Les også: Han utviklet en av internetts viktigste teknologier. Nå går han av med pensjon

Sikkerhet

95 prosent opplever at det er trygt å bruke tjenestene på plattformen. Det er en fremgang på ni prosentpoeng fra i fjor.

– I Altinn-samarbeidet finner vi etater som Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Økokrim, så sikkerhet er avgjørende og vil fortsatt ha høy prioritet hos Brønnøysundregistrene, sier Altinn-direktør Kjersti Lauritzen.

Holdningene har endret seg en del siden de store problemene våren 2012, som ble fulht opp med en mer bevisst satsing på ressurser.

Les også: Hva er likheten mellom internett og Altinn?

Regnestykket

Minst et par ganger i året gjentas budskapet om at næringslivet sparer én milliard kroner på denne tjenesten.

Nå foreligger også et regnestykke som viser at innsparingen ligger på mer enn 1,5 milliarder kroner.

I gjennomsnitt sparer bedriftene 25 minutter på å sende et skjema digitalt via Altinn.

I 2013 ble det sendt inn 12 millioner slike skjemaer.

315 : 60 x 25 x 12.000.000 = 1.575.000.000

I tillegg kommer innsparingene for de offentlige virksomhetene som mottar skjemaene elektronisk, samt sparte portokostnader.

Les også:

Nesten halvparten av it-ingeniørene frykter konkurransen fra lavkostland

Amazon og Google får ny, norsk skykonkurrent

Mannen bak pop-up-reklamen: – Unnskyld!  

Les mer om: