Næringkundene hardest rammet

  • ikt

Dette kommer fram av EDB Fellesdatas egen interne granskning av hva som skjedde. Om lag tyve prosent av det totale transaksjonsvolumet som blei berørt av driftsstansen, blei forsinket med inntil to døgn. Denne feilfaktureringen gjaldt kun betalinger av giro med KID-nummer.

Andre transaksjoner, som uttak i minibank, varekjøp i butikkterminaler og all annen regningbetaling ble berørt i begrenset grad, skriver EDB Fellesdata i en pressemelding.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå