Nå starter brannsesongen på campingplassene – årsakene blir sjelden funnet

Frem til juni har det vært ti campingbranner og ett dødsfall. Årlig er det rundt 45 branner på campingplasser, melder Norsk brannvernforening. Lokale eltilsyn melder om svak internkontroll og for dårlig dokumentasjon av anlegg i spikertelt.

Nå starter brannsesongen på campingplassene – årsakene blir sjelden funnet
Campingvognen og spikerteltet ble fullstending utbrendt på Korsnes camping i Trøndelag i 2016. Det var 88 vogner på plassen, men brannen spredte seg ikke. Årsaken skal ha vært en elektrisk feil i vognen. Foto: Bernt Korsnes

– Avstandene mellom enheter er små og varmeutviklingen høy, derfor er det potensielt stor fare om det oppstår brann på en campingplass, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.