KLIMA

Nå sjekkes"Murmansk"

Vraket av russiske "Murmansk", som ligger ved Sørvær i Finnmark.
Vraket av russiske "Murmansk", som ligger ved Sørvær i Finnmark. Bilde: Steinar Mikalsen / Scanpix

Hvilke prøver som er tatt søndag, er foreløpig ukjent.

– Vi har ikke vært i kontakt med prøvetakerne i dag, men vil trolig komme med en foreløpig oppsummering mandag, opplyser seniorforsker Erik Olsen ved Havforskningsinstituttet i Bergen til NTB søndag ettermiddag.

De farligste skipsvrakene

Fisk og blåskjell

Det er Kystverket som har bedt om at det tas prøver for å avdekke hvor mye miljøgifter som finnes i den russiske krysseren som havarerte ved Sørvær i Finnmark for 14 år siden.

Prøvene skal tas i sedimenter og i fisk og blåskjell.

De skal sjekkes for innhold av de kreftfremkallende stoffene PCB, PAH og THC, samt for tungmetaller og bromerte flammehemmere.

Tungmetaller

Prøvetakingen skal etter planen være ferdig mandag eller tirsdag.

Havforskningsinstituttet vil analysere en del av prøvene, mens analysene av tungmetaller og bromerte flammehemmere skal gjøres ved andre laboratorier.

Det er ventet at analysene vil være klare innen 1. september, men noen av prøvene vil trolig være klare før den tid. (©NTB)

Gir Berntsen skylda for vraket

Les mer om: