NETTARKIV

Nå kommer tronarvingen

Sensorprinsippet Indres fra den tyske produsenten Novotechnik er basert på induktive målemetoder og bruker en spenningsdeler til å fjerne ulempene ved potensiometeret. Spenningsdeleren tilsvarer dem som brukes i potensiometerløsningene. Hovedforskjellen er at utgangsspenningen er proporsjonal med ledningsevnen i stedet for motstanden.

Virkemåten

Det nye systemet skal løse forskjellige måleoppgaver med samme måleprinsipp og har en rekke andre fordeler:

• Sensorer som bygger på Indres-prinsippet kan monteres i olje eller andre væsker.

• De påvirkes heller ikke av statiske magnetfelt eller elektriske felt og tåler vibrasjoner godt.

Slik virker de nye posisjonsmålerne: På en bærer monteres en primærspole og en sekundærspole med en vikling hver. Viklingene omsluttes av en ferritt med luftspalte. Primærstrømmen frambringer en sekundærspenning etter induksjonsgrunnregelen. Denne sekundærspenningen har ingen posisjonsinfomasjon.

Fordi den relative permeabiliteten er mye større enn én, konsentrerer fluksen seg på luftspalteflaten i ferriten. Dermed følger potensialfronten ferriten. Posisjonsinformasjonen ligger i potensialet (P2 (x)). Ved å legge et motstandsnettverk på sekundærsiden kan potensialfronten detekteres og omformes til et passende utgangssignal.

Sekundærspenningen sammenlignes med en referansespenning. Differansen brukes som en normalstørrelse for primærspenningen. Med hjelp av en faselikeretter omsettes potensialet til en likestrøm som er direkte proporsjonal med forskyvningen eller vinkelen.

Ferrit i resonanskretsen

På grunn av at primærviklingen utvikler en svært liten magnetisk fluks, må primærstrømmen være svært høy for at systemet skal bli stabilt. En høy primærstrøm lager et uønsket strøfelt. Ved å bruke ferritten som en del av en resonanskrets, må primærstrømmen kun utligne de ohmske tapene i svingkretsen som svinger med resonansfrekvensen.

Resonansfrekvensen brukes til å bestemme frekvensen i en oscillator. Innflytelsen fra primærfeltet reduseres enda mer på grunn av induksjonsstrømmens 90 graders faseforskyvning.

Den nye typen sensorer kan benyttes i lengdeområder fra ti millimeter til én meter. Både rotasjons- og rettlinjede sensorer kan virkeliggjøres. Lineariteten er bedre enn 0,1 prosent og endrer seg ikke i løpet av sensorens levetid.

Les mer om: