Nå kommer køprising

Nå kommer køprising
BEDRE LUFT: Regjeringen, her ved miljøvernminister Erik Solheim og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil gi byboere bedre luft. Bilde: Joachim Seehusen

– Støvforurensingen er redusert, men NO 2-utslippene er periodevis langt over grenseverdiene i de større byene. Det er viktig at kommunene har en godt utstyrt verktøykasse for å håndtere akuttsituasjoner, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun på en pressekonferanse fredag morgen gjorde det klart at fra oktober kan kommunene ilegge ekstra avgift for å kjøre inn i byene.

Suksess i Trondheim

Hun viste til at forsøk med tidsdifferensierte bompenger i Trondheim førte til at kollektivandelen økte med 20 prosent og at biltrafikken sank med ti prosent. Kleppa understreket at luftkvalitet er det viktigste.

– Men inntektene blir kjærkomne for kollektivtrafikken.

Restriktiv

I tillegg vil Kleppa at vi parkerer mindre i de større byene.

– Ja, køprising kan kombineres med en mer restriktiv p-politikk. Jeg oppfordrer med dette norske byer til å benytte disse mulighetene.

Gigantisk

Miljøvernminister Erik Solheim pekte på det han kalte en gigantisk befolkningsøkning i Oslo og Akershus i de kommende årene og sa at myndighetene har tre verktøy for å møte utfordringene ved at anslagsvis 350 000 flere vil bo i og rundt Oslo om 30 år.

– Vi må bygge ut kollektivtrafikken, vi har ulike former for å begrense bilbruken og vi må legge til rette for nye drivstofformer. Køprising er det beste verktøyet vi har, sa Solheim.

IKKE VERSTING: Ellen Hambro, direktør for Klif, kunne fortelle at norske byer ikke er blant verstingene i Europa selv om utslippene overskrider grenseverdier satt av EU
IKKE VERSTING: Ellen Hambro, direktør for Klif, kunne fortelle at norske byer ikke er blant verstingene i Europa selv om utslippene overskrider grenseverdier satt av EU Joachim Seehusen

Kjempeglad

Klif-direktør Ellen Hambro erklærte seg kjempeglad for at køprising er på plass.

– Det viktigste er helseaspektet. Flora og fauna tar ikke så mye skade av lokal forurensing fra biltrafikk men folkehelsen gjør det. Når det er verst må barn holdes hjemme fra skolen, men likevel er det den langvarige eksponeringen som er mest skadelig, sa Hambro.

Hun pekte på at byene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim alle sammen hadde til dels mange dager sist vinter der grenseverdier for utslipp var overskredet. Å begrense bilbruken er det mest effektive tiltaket mot slik forurensing.

Men Norge er ikke en versting i Europa.

– Det er flere byer rundt om som sliter med dette.

Nye piggregler

Fungerende veidirektør Lars Aksnes vil endre reglene for bruk av piggdekk i Sør-Norge. Mens dagens regler er knyttet til når påsken faller vil det nå bli faste datoer.

– Reglene førte til at det ble ekstremt mye støv fra bruk av piggdekk i april i år da påsken var sen. Vi vil sette grensen til 31. mars og ekstra dyrt å bruke piggdekk etter denne datoen.

Han avviste at dette kan representere en fare.

– Jeg har selv kjørt piggfritt i 15 år, også på Vestlandet og i Nord-Norge, det går helt greit.

Kollektivsatsing

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om dagens kollektivtilbud er godt nok til å takle den økte trafikken fra køprising ble samferdselsministeren mindre konkret.

– Den blir stadig bedre og det foregår kontinuerlig utbedring. Neste år blir arbeidene på Oslo S ferdige, det vil hjelpe for togtrafikken. Det er planer om mer sammenhengene kollektivfelt ut over E18.

Ellers viste hun til at det må kommunene, Oslo og Akershus håndtere.

Statens vegvesen: Kollektivtilbud foran køprising

Klif mener køprising vil gi bedre helse

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.