Nå kommer de første fossilfrie anleggsplasser: Se hvilke fire prosjekter som er pekt ut

Vegvesenet har plukket ut fire prosjekter som piloter for fossilfrie anleggsplasser, samt forslag til pilotering av utstyr for drift og vedlikehold.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
20. apr. 2021 - 11:05

Alle transportetatene i Norge jobber mot målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Anleggsplasser i transportsektoren er betydelige kilder til direkte klimagassutslipp.

Samferdselsdepartementet har, som oppfølging av «Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren» bedt transportetatene og Nye Veier AS om innspill til piloter på kort og mellomlang sikt for å drive frem en raskere innføring av løsninger for fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser.

Regjeringen prioriterer 75 mill. kroner årlig i første seksårsperiode i NTP til slike pilotprosjekter. På denne bestillingen foreslår nå Vegvesenet fire veganlegg der ulike fossilfrie løsninger og teknologier skal piloteres, melder etaten i en melding.

Fra plan til handling!

– Vi har jobbet tett på tvers av divisjonene med å jobbe frem et opplegg fra Vegvesenet, forteller Gina Ytteborg, fagdirektør for HMS og bærekraft i Statens vegvesen.

Ytteborg nevner at representanter fra divisjonene Utbygging, Drift og vedlikehold, Transport og samfunn og HR/HMS i Vegvesenet har deltatt på et avklaringsmøte med Samferdselsdepartementet og har jobbet frem et samlet svar fra Vegvesenet.

Disse fire prosjektene meldes inn som pilotprosjekter for anlegg med utslippsfrie anleggsmaskiner:

1) E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand – uttesting av nullutslippsmaskiner (lyses ut i april) 

2) E39 Betna–Stormyra – entreprisen Betna-Hestnes, knusing av masser med bruk av strøm, samt tilskudd til maskiner som utslippsfritt laster stein og mater knuser (planlagt signering av kontrakt i oktober 2021) 

3) OPS Hålogalandsvegen (anskaffelsesprosess med prekvalifisering og forhandlinger før endelig tildeling (anskaffelsesprosessen vil gå i perioden 2021-2023) 

4) E8 Sørbotn-Laukslett – krav om nullutslippsmaskiner, høy prosentandel opp mot 80%- (planlagt utlysning 2021/2022)

– I disse utlysningene vil vi stille krav til eksterne leverandører om å innfri våre krav om fossilfrie anleggsplasser. I tillegg har Drift og vedlikehold foreslått å etablere et prosjekt hvor det legges til rette for utprøving av kjøretøy, maskiner og utstyr med nullutslippsteknologi i ulike drifts- og vedlikeholdskontrakter. Formålet med utprøvingen er å oppnå variasjon i hva som prøves ut, både når det gjelder oppgavene som løses og teknologi som tas i bruk, utdyper Ytteborg.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.