MOBIL

Nå kan du ringe med Norwegian

Call Norwegian gir deg hyggelig minuttpris og uhyggelig datapris. Men det er faktisk et interessant konsept.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.