Nå kan du ringe med Norwegian

Call Norwegian gir deg hyggelig minuttpris og uhyggelig datapris. Men det er faktisk et interessant konsept.