Seksverdig krom i betong

Nå kan det bli lettere å gjenbruke betong. Vanlig jord har forbløffende virkning på fryktet giftstoff

Seksverdig krom finnes i all betong, men giftstoffet uskadeliggjøres i karbonrik jord.

Feltundersøkelsene består blant annet av å måle innholdet av seksverdig krom etter at vann har rent gjennom knust betong og ulike jordkvaliteter.
Feltundersøkelsene består blant annet av å måle innholdet av seksverdig krom etter at vann har rent gjennom knust betong og ulike jordkvaliteter. (Foto: NGI)

Seksverdig krom finnes i all betong, men giftstoffet uskadeliggjøres i karbonrik jord.

Det var stor jubel i betongbransjen da myndighetene hevet grenseverdien for seksverdig krom i sommer. Den nye regelen gjaldt gjenbruksbetong, altså betong fra rivningsprosjekter som brukes om igjen til for eksempel veifyllinger. Ikke bare ble grenseverdien hevet, den ble firedoblet fra to til åtte milligram per kilo betong.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå