Nå får du Android 2.1 på LG GT540

Varm opp USB-kablen.