KRAFT

- Nå er thoriumdebatten død

RISIKO: ¿ Det innebærer en betydelig risikoøkning. Jo, eldre anleggene er jo større er faren for at noe kan gå galt,mener  leder i Greenpeace, Truls Gulowsen.
RISIKO: ¿ Det innebærer en betydelig risikoøkning. Jo, eldre anleggene er jo større er faren for at noe kan gå galt,mener leder i Greenpeace, Truls Gulowsen.

- Vi må erkjenne at atomkraft har et potensiale som bidrag til bærekraftig energi uten CO 2-utslipp i fremtiden, men på nåværende tidspunkt er usikkerheten rundt geologien og økonomien for stor, og kunnskapen for liten, til at vi kan si om thorium kan bli en langsiktig energikilde for Norge, sier lederen for Thoriumutvalget, professor Mikko Kara.

I dag overleverte han Thoriumutvalgets rapport til olje- og energiminister Åslaug Haga.

Fensfeltet viktig

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt NGUs undersøkelser av Fensfeltet, som viser at det både er dyrt og vanskelig å utvinne norsk thorium. NGU laget en egen betenkning som thoriumutvalget har benyttet i sitt arbeid med rapporten, og det var tydelig at NGUs konklusjoner har hatt en viss innvirkning på utvalget.

- Det er lave konsentrasjoner av thorium i Fensfeltet, og tradisjonelle utvinningsmetoder fungerer ikke så godt på thorium i berg som i sand. Ressurssene i Fensfeltet må undersøkes nøye, og vi må få mer kunnskap om mineralsammensetningene for å finne ut om thorium i norsk berg kan bli økonomisk lønnsomt, sier Kara.

Mangelfull informasjon

Daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, er likevel ikke fornøyd.

- Jeg skjønner ikke hvilke geologiske vurderinger som ligger bak, når de mener at det fortsatt kan utvinnes thorium etter de klare rapportene fra NGU som viser det motsatte, sier han.

Thoriumutvalgets leder viser til at NGUs undersøkelser verken er ferske eller grundige nok, og sier de derfor ikke følte de hadde nok informasjon til å si at det ikke er mulig å utvinne thorium i Fensfeltet.

- Debatten er død

Truls Gulowsen i Greenpeace oppfatter at debatten om norsk atomkraft nå er ferdig.

- Thoriumutvalget har kommet med sin konklusjon, og sier vi ikke kan gjøre dette på egenhånd, at våre ressurser er lite utvinnbare, og at både økonomien og kompetansen på området er usikker. Da er det slik vi ser det bare å satse for fullt på fornybar energi, sier Gulowsen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.