Nå er snora klippet for 19 nye km med firefelts på Sørlandet

Med åpningen av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal øst er det tatt nok et skritt på veien mot firefelts forbindelse Oslo–Stavanger.

Av Thor Søndenaa
9. des. 2022 - 12:03

Økt trafikksikkerhet til glede for alle, slutt på køkjøring, slutt på tungbiler som står fast og sperrer veien vinterstid og halvert kjøretid mellom byene Kristiansand og Mandal er det som venter bilistene på den nyåpnede E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Bomstasjoner på rekke og rad

Gamleveien som nå må leve med fylkesveistatus, var gått ut på dato for mange, mange år siden. Kronglete med bakker opp og ned, få muligheter til forbikjøring, samt beryktet for vinterproblemene med snøføre og biler som sto på tvers. Sannelig ikke mye å savne. ÅDT på Kristiansandsiden var målt til 23.000 i 2021, og er neppe blitt lavere etter at koronatiltakene forsvant.

De uunngåelige bomstasjonene ligger som perler på en snor: Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn samt Skoleveien på strekningen Mandal øst – Mandal by som ble åpnet for et år siden. I snitt rundt regnet en stasjon for hver sjette kilometer om vi holder oss strengt til E39.

 Fire års byggetid

19 kilometer lang, 24 meter bred med to felt i hver retning, 5 tunneler og 19 brukonstruksjoner medregnet stort og smått samt fartsgrense på 110 km/t, er de tørre tallene for nye E39.

– Nye Veier AS inngikk kontrakt med AF Gruppen i oktober 2018 etter enn Best Value Prochurement anskaffelsesprosess. I denne kontrakten har vi en garantiansvarsperiode på 20 år. Jeg vil trekke frem AF Gruppen sin gode styring på fremdriften og kvalitet i utførelsen som positive opplevelser. Vi har i samarbeid også oppnådd et godt resultat innen personskader og hensyn til miljøet rundt oss, sier prosjektsjef i Nye Veier, Harald J. Solvik.

Med trafikken satt på i slutten av november 2022, har byggetiden vært på drøye fire år. Dimensjonerende har vært den mektige Trysfjordbrua på 537 meter (se egen sak). Kruse Smith Anlegg har hatt hånd om samtlige brukonstruksjoner.

Nesten all masseflytting på anleggsveier

Store mengder masse er tatt ut og gjenbrukt under byggearbeidet. Totalt 6,4 mill. Tfm3 fordelt på 1,2 mill Tfm3 i tunnelene og 5,2 mill. Tfm3 i dagsonen. Noe har gått til Statens vegvesen sitt prosjekt på Gartnerløkka i Kristiansand. Men størstedelen er gjenbrukt på veianlegget. Motorveikrysset i Lohnelier har alene krevd 2 Tfm3. Der er fylt på masse opptil 30 m over opprinnelig terrengnivå.

Mest imponerende er at 98,36 prosent av masseflyttingen ifølge AF har foregått på egne anleggsveier og ikke belastet det offentlige veinettet.

10 båtlaster betongelementer

Betongen til anlegget kommer fra den lokale leverandøren Ribe Betong i Kristiansand, mens betongelementene til tunnelene er levert av Ølen Betong AS. 10 båtlaster fra Ølen til Kristiansand er fraktet videre med bil til anlegget. Nye Veier har gått bort fra testprosjektet med å bruke rette vegg-elementer i tunneler som på E18 Tvedestrand – Arendal og vendt tilbake til buede vegg-elementer.

Giganten blant de fem doble tunnelene er Søgnetunnelen som med sine 4 km blir Sørlandets lengste veitunnel. 

De gjennomarbeidede tunnelportalene er bygd av Strøm Gundersen AS.

200.000 tonn asfalt er lagt ut av Velde Asfalt. Otera Traftec har stått for den elektrotekniske delen av jobben.

Dyktige og kunnskapsrike lærlinger

Drøyt 40 lærlinger har deltatt i anleggsarbeidet. 163.230 timeverk er utført ifølge AF. Det tilsvarer en andel på 6,6 prosent av timeverkene i produksjon.

Fakta om E39 Kristiansand–Mandal øst

 • Byggherre: Nye Veier AS
 • Hovedentreprenør: AF Gruppen
 • Prosjektering: Norconsult
 • Kontraktsverdi: 4,7 mrd kr. eks. mva
 • Byggestart: 9. oktober 2018
 • Åpning: november 2022
 • Lengde: 19 km firefelts motorveg med 110 km/t
 • Tunneler: 5 stk. 2-løps
 • Planskilte kryss: 3 stk
 • Brukonstruksjoner: 19 stk. med stort og smått
 • Konstruksjoner totalt: 46
 • Bomstasjoner: 3

Prosjektleder hos AF, Olav Groven berømmer innsatsen fra lærlingene.

– Samtlige har gått opp til fagprøve og bestått – mange av dem meget godt. Kvaliteten på lærlingene har generelt vært svært høy, de er lærevillige og besitter god kunnskap allerede når de kommer til oss. I det siste har det også vært en økning i andel kvinnelige lærlinger. Noe vi er svært positive til.

Utviklingsprosjekter testet på anlegget

Prosjektet har hatt fokus på innovasjon, både i forhold til utvikling av nye teknologier og på å bruke eksisterende teknologi på nye måter for å forbedre prosesser, ifølge AF.

 • All sluttdokumentasjon er levert via BIM til Nye Veiers driftsstøttesystem, og muliggjør identifisering av feil i anlegget og planlegging av drifts- og vedlikeholdstiltak til minst mulig hinder for trafikantene.
 • I prosjekteringen har PAM (Parametrisk analyse og modellering) blitt brukt for å finne optimale løsninger f.eks. på klimagassutslipp, massebalanse og arbeidsgjennomføring.
 • Sammen med SINTEF er det utviklet en autonom vals, samt et kamera for spektroskopisk overvåking av veibanen. Begge er testet på anlegget og skal testes og utvikles videre.
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.