Nå er hovedkontrakten på E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen i Kristiansand lyst ut

Nå lyses hovedkontrakten ut på veiprosjektet i Kristiansand med anslåtte totalkostnader på 3,5 milliarder kroner. For 1400 meter ny vei!

2.	E18 kommer ut fra Baneheitunnelen t.h. og fortsetter inn under krysset i Gartnerløkka. Vi ser den ovale rundkjøringen over E18 t.v. i bildet der trafikken mot Setesdal går nordover.
2. E18 kommer ut fra Baneheitunnelen t.h. og fortsetter inn under krysset i Gartnerløkka. Vi ser den ovale rundkjøringen over E18 t.v. i bildet der trafikken mot Setesdal går nordover. Illustrasjon: Statens vegvesen
27. mai 2022 - 10:49

Men Statens vegvesens store prosjekt i Kristiansand handler om så mye mer enn bare vegbygging. Infrastrukturen i det berørte byområdet – en bit ny europaveg, trafikkmaskin, lokaltrafikk, havn og jernbane – skal gjennom en omfattende fornyingsprosess.

Gartnerløkka er et trafikknutepunkt der E18 og E39, riksveg 9 og Vestre Strandgate møtes. Videre finnes krysset til fergeterminalen, Kristiansand jernbanestasjon og godsspor til containerhavnen der.

Alle som vil til bydelene i vest, kjøre E39 mot Stavanger eller riksvei 9 nordover mot Setesdal, slipper ikke utenom Gartnerløkka. Ikke rart at området med en ÅDT på 40.000 lokalt blir kalt for en «Gordisk knute».

Både prosjektering og bygging

Hovedkontrakten som nå utlyses omfatter prosjektering og bygging av ny ca. 1,4 km 4-felts E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, med tilhørende vegsystemer og arealbruk i henhold til vedtatt reguleringsplan.

Hovedarbeidene består av bygging av konstruksjoner, veg og grøntanlegg, elektroinstallasjoner, trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, veg-, jernbane- og havneomlegginger samt komplettering og istandsetting. Eksisterende veger, jernbanespor og konstruksjoner skal rives.

Statens vegvesen presiserer at prosjektet gjennomføres i bynært område med trange forhold, samt at  det skal gjennomføres med modellbasert prosjektering.

Anbudsfassen vil ta ett år

Hovedkontrakten er lyst ut som en totalentreprise med forhandlinger.

Assisterende prosjektleder Jan Helge Egeland og prosjektleder Nils Ragnar Tvedt i Statens vegvesen . <i>Foto:  Thor Søndenaa</i>
Assisterende prosjektleder Jan Helge Egeland og prosjektleder Nils Ragnar Tvedt i Statens vegvesen . Foto:  Thor Søndenaa

– Det innebærer at første fase vil være en prekvalifisering der tre tilbydere velges ut og får anledning til å delta i tilbudskonkurransen for oppdraget. Tilbudsfasen med to forhandlingsrunder planlegges gjennomført med en varighet på cirka ett år, opplyste prosjektleder i Statens vegvesen, Nils Ragnar Tvedt, i Våre Veger nr 4 i år.

Tilbudsffrist for entreprenører som vil være med på prekvalifisering er satt til 30. juni.

Et oversiktsbilde som viser hvor stort byområde som blir involvert i Statens vegsesen sitt prosjekt E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen i Kristiansand. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Et oversiktsbilde som viser hvor stort byområde som blir involvert i Statens vegsesen sitt prosjekt E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen i Kristiansand. Illustrasjon:  Statens vegvesen
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.