OLJE OG GASS

Nå er det opp til Stoltenberg

RENT HAV: Skal oljeindustrien få innpass i havområdene utenfor Nordland og Troms eller skal fiskerne fortsatt råde grunnen over de rike fiskefeltene alene?
RENT HAV: Skal oljeindustrien få innpass i havområdene utenfor Nordland og Troms eller skal fiskerne fortsatt råde grunnen over de rike fiskefeltene alene?
Anders J. Steensen
16. apr. 2010 - 13:26

Fiskervise

Eg rodde meg ut på seiegrunnen

det var om morgonen tidleg.

Då kom han Olav frå Kåremunnen,

og lagde båten for ile.

Då dreiv eg til han med fiskestongi,

så’n datt i uvitet bak i rongi.

Eg vart so glad, eg tok til og kvad,

eg rådde grunnen åleine.

Sudeli sudeli sudeli dei hoi!(Ivar Aasen etter norsk folkevise)

De to rapportene som er overlevert stasrådene Erik Solheim (SV) og Terje Riis – Johansen (Sp) i forbindelse med forberedelsene for stortingsmeldingene om henholdsvis Den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Barentshavet samt Meldingen om norsk petroleumsvirksomhet bekrefter tidligere kunnskap.

  • Det er sårbare områder særlig rundt Røst.
  • Oljeutslipp er skadelig, særlig for sjøfugl.
  • Fisk påvirkes lite av oljeaktiviteten og oljeutslipp.
  • Den største faren for forurensing er knyttet til den eksisterende skipstrafikken.
  • Det er stadig færre fiskere, men de som er igjen har større båter.
  • Det nye er det som mange har sagt, men som ikke har vært offentlig uttalt tidligere, at den største sannsynligheten for skadelige utslipp for kommer fra området Nordland V, som allerede er åpnet og har vært i drift med både boring og produksjon de siste 15 årene.
  • Det er stor sannsynlighet for petroleumsforekomster i området.

Noe lavere anslag

Oljedirektoratet har lagt seg på en linje hvor de sier at høyst sannsynlig er det 202 millioner Sm 3 med utvinnbare petroleumsressurser i området som er undersøkt. Det vil si Nordland VI, som ligger sørvest for Røst, Nordland VII, som ligger utenfor Lofoten og Vesterålen, samt Troms II som ligger utenfor Senja. Estimatet for petroleumsresurser er noe nedjustert, men usikkerheten knyttet til ressursanslaget er fortsatt stor, meget stort.

Mest attraktiv

OD slår også fast at det mest prospektive området er Nordland VI, som har vært midlertidig stengt siden september 2001. I det store og hele bekrefter ODs resultater basert på seismikkinnsamlingen i 2008 og 2009, det som tidligere har vært ressursestimatene for området. Det er mulighet for store funn i området i form av olje og gass. Det er også dette området som har førsteprioritet i oljeselskapene.

Store sprik

Usikkerhetspennet i estimatene fra OD er høye. De varierer fra 76 millioner Sm 3 til 371 millioner Sm 3, eller mellom rundt 500 millioner fat oljeekvivalenter til 2,3 milliarder fat oljeekvivalenter. I kroner og øre representerer det per i dag med dagens oljepris, verdier for mellom 255 milliarder kroner og 1200 milliarder kroner, OD sier at det mest sannsynlige er verdier for 650 milliarder kroner.

Det er alltid stor usikkerhet knyttet til estimering av oljeressurser. For det er ikke mulig å komme med riktige tall før det er gjort funn. Og funn krever leteboring. Erfaringene fra andre felt viser at det riktige ressursanslaget først kan komme etter at et felt er satt i produksjon, da får operatøren og rettighetshaverne innblikk i produktivitet og reservoarforhold, som er avgjørende for produksjonen og hvor mye olje det er mulig å ta ut.

Ingen klar tale

De underlagsrapporter som er oversendt til miljøvernminister Erik Solheim og olje – og energiminister Terje Riis – Johansen gir ikke grunnlag for politisk avklaring. Miljørapportene fastslår at det ikke er større risiko for uhell, snarere mindre i Lofoten og Vesterålen enn i andre norske havområder, men at sentrale områder er sårbare.

OD mener at det er store muligheter for forekomster av utvinnbare hydrokarboner. Dermed vil de politiske frontene være uendret. Det er helt rett som Erik Solheim sa i sin pressekonferanse at mange andre hensyn som næringsutvikling og sysselsetting kontra miljøvern må veies opp mot hverandre når Stortinget skal vurdere en eventuell åpning for oljevirksomhet utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen.

AP avgjør

Kampen vil stå innad i regjeringen. En sulten oljenæring og leverandørindustri vil presse på for utbygging. Miljøvernere vil lenke seg fast og gå til innkjøp av store mengder fakler for å gå i tog. Dermed er spørsmålet- vil Jens Stoltenberg presse gjennom Arbeiderpartiets primære standpunkt, ja til en konsekvensutredning etter Petroleumsloven, eller lar han seg styre av de rødgrønne regjeringskameratene, et meget motvilllig SV og et lunket Senterparti, som begge sier nei.

Flere fakkeltog

Eller ser han på valgresultatet fra siste Stortingsvalg hvor alle partier som gikk i mot oljevirksomheten gikk sterkt tilbake i Nordland og Troms. Med andre ord er det duket for mange nye måneder med protester og fakkeltog fram mot kommune og fylkestingsvalget til neste høst.

Nå venter vi spent på hva Stoltenberg bestemmer seg for.

P.S. Det er forbudt å brenne fakler på norsk sokkel.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.