Vindkraft - Fosen vind

Nå er den siste av 277 vindturbiner montert på Fosen

Europas største vindkraftprosjekt nærmer seg ferdig.

Den siste av 43 vindturbiner ble satt opp på Geitfjellet i Orkland kommune denne uka. Filmen viser vedlikeholdsarbeid på toppen av en vindturbin i Roan vindpark i september 2019. Foto: Fosen Vind

Europas største vindkraftprosjekt nærmer seg ferdig.

Den siste turbinen i Fosen-utbyggingen ble satt opp på Geitfjellet i Orkland kommune denne uken. Fosen Vind-utbyggingen er Europas største vindkraftprosjekt, bestående av seks vindparker sør og nord for Trondheimsfjorden.

En del av turbinene er allerede i drift, og resten skal være på nett innen utgangen av året.

Det har tatt Statkraft og Vestas tre sesonger og over 2.200 spesialtransporter å få reist alle turbinene på Fosen. Denne sesongen ble ekstra krevende på grunn av mye snø til langt utpå våren.

Fosen Vind

Består av seks vindparker: Harbaksfjellet, Roan, Storheia, Kvenndalsfjellet, Geitfjellet og Hitra 2.

Alle vindparkene skal være ferdige i 2020 og skal produsere 3,6 TWh i året. Installert effekt er 1057 MW.

Fosen Vind DA eies av Statkraft (52,1 prosent), TrønderEnergi (7,9 prosent) og Nordic Wind Power DA (40,0 prosent). Sistnevnte er et investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners.

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen.

– Det ble mye flytting av snø før vi kunne løfte turbiner i år. Oppstarten ble derfor senere enn vi hadde tenkt, men tidsplanen har holdt, til tross for at vi fikk en pandemi oppi det hele, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth.

Har finansiert veier og rassikring

Nå skal turbinene testes, og det skal ryddes opp langs veier og oppstillingsplasser. 

Når de seks parkene er i drift, vil de produsere 3,6 TWh strøm i året. Norges totale strømproduksjon er 140 TWh i året. 

kommunikasjonsansvarlig for Statkrafts utbyggingsprosjekter, Geir Fuglseth. Foto: Statkraft

Fuglseth sier at Fosen Vind har et godt forhold til både kommunene og lokalbefolkningen i både Åfjord, Hitra og Orkland.

– Jeg tror de ser at de får noe igjen. I Åfjord og Roan har det kommet både veiforbedringer og rassikring. Flere tunneler ble også mulig på grunn av vår finansiering, sammen med kommune og fylke, sier Fuglseth. 

– Hadde det vært mulig å få konsesjon til et prosjekt som Fosen vind i dag?

– Jeg vet ikke om jeg skal spekulere i det. Nå er et nytt konsesjonsregime under arbeid, og det er økt fokus på vindkraft som sådan, så det er vanskelig å si.

Fra underskudd til gratis strøm

TU har tidligere skrevet at en tredel av kraften i Midt-Norge snart vil komme fra vindkraft. Det kan gi hardere kjøring og mer slitasje på vannkraftverkene.  

– Utgangspunktet for Fosen Vind var et politisk ønske om mer kraftproduksjon fordi Trøndelag var et underskuddsområde, sier Fuglseth.

Nå «advarer» Trønderenergi derimot om «tyske tilstander» med strømpriser ned mot null enkelte timer i året. 

Slik ser det nå ut på store deler av Trøndelagskysten. Bildet viser Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord kommune. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Fortsatt interessert i Kvinesheia og Remmafjellet 

Tidligere i sommer sa NVE nei til å gi Statkraft utsatt frist for å sette i drift Kvinesheia vindkraftverk i Agder og Remmafjellet vindkraftverk i Trøndelag. Dette skulle bli Statkrafts to siste vindparker i Norge.

Fuglseth sier at Statkraft ennå ikke har avgjort hva de skal gjøre med avslaget.

– Dette er to gode prosjekter som vi ønsker å gå videre med. Konsesjonene er fortsatt gyldige, men det er for tidlig å si hvordan prosessen blir framover. Vi forfølger saken videre. 

Rune Flatby, direktør for konsesjoner i NVE, sa til TU i juli at Statkraft må søke på nytt etter det nye konsesjonsregimet hvis disse prosjektene skal bli realisert.

Les også

Kommentarer (92)

Kommentarer (92)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå