Nå er Bodøtunnelen åpnet - både syklende og kjørende jubler over 5,5 km ny firefelts

Det er den viktige innfartsstrekningen på Rv 80 mellom Hunstadmoen og Thallekysset som nå er trafikklar, en strekning på til sammen 5,5 km, hvorav Bodøtunnelen er på 2,8 kilometer.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
29. apr. 2019 - 08:46

Nordlandshovedstaden med rundt 50 000 innbyggere har i årevis slitt med en innfartsveg med dårlig kapasitet. Resultatet har vært trafikkøer i perioder inn og ut, samtidig som syklister og andre mye trafikanter har hatt kummerlige kår.

Nå får byen blant annet ny riksveg 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveger. Et samferdselsløft som politikerne har valgt å kalle for et spleiselag mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, statlige midler og bompenger. Men realiteten er at bilistene gjennom bompenger tar 72 prosent av kaka på totalkostnaden på nesten 3,4 milliarder kroner.

 

Ny hverdag uten støv og støy

– Med en ny firefeltsveg vil den nye riksvegen først og fremst bety kortere reisetid for trafikantene, enten man kjører bil eller buss. Den nye strekningen blir uten kryss og rødt lys, samtidig som fartgrensen går fra 60 km/t på den gamle strekningen, til 80 på den nye. Reisetiden kan dermed bli mere forutsigbar enn den har vært til nå, forteller Arild Hegerberg, som har vært Statens vegvesens prosjektleder fra i fjor høst, etter at Odd Inge Bardal ble nye vegsjef i Nordland fylke.

Men prosjektet kjente han godt til da han overtok, blant annet som ansvarlig i hele planfasen for Rv 80-prosjektet.

– I tillegg vil mange beboere langs gamle Rv 80 oppleve en ny hverdag i forhold til støv og støy, når ÅDT tilsvarende 20 000 nå vil forsvinne ned i tunnelen. Dette vil bli merkbart for mange, forteller Arild Hegerberg til Våre Veger.

– Selv om nå snora klippes, og tunnelen og veganlegget kan tas i bruk, gjenstår det en del sluttarbeider som vil foregå godt utover sommeren. Mye arbeider på sidearealene og grøntanleggene i tilknytning til vegen er ennå ikke ferdige, det samme gjelder en del gang- og sykkelveger.

 

Krevende å holde trafikken i gang

Vegbyggingen fra tunnelåpningen og over Rønvikjordene i retning innover mot byen, har imidlertid vært mer krevende. Å lede så store trafikkmengder gjennom et komplisert anleggsområdet, har vært utfordrende.

-Ja, det har vært krevende. Men våre folk har sammen med entreprenør jobbet fram gode løsninger, med tydelig skilting, fullasfalterte omleggingsveger og ellers oppdatert informasjon på blant annet sosiale medier. Resultatet har vært overraskende få klager, selv om trafikkavviklingen naturlig nok har tatt lengre tid enn normalt, forteller Hegerberg.

At en del av veganlegget ute i dagen er noe uferdig ved åpningen av vegen, skyldes mye at hovedentreprenørene M3 gikk konkurs halvveis i byggingen.

– Imidlertid valgte konkursboet å fortsette gjennomføringen av kontrakten ved å leie inn entreprenørselskapet Consto AS, som fikk fart på gjennomføringen slik at forsinkelsene ikke ble så store som det kunne blitt om en helt ny anbudsrunde måtte gjennomføres.

 

Havner litt over budsjett

Prosjektleder Arild Hegreberg forteller at de for øyeblikket har en prognose på prosjektet noe over den opprinnelige kostnadsrammen på 3,2 milliarder kroner

Hegreberg forklarer det med at det generelt ble et noe høyere kostnadsnivå på entreprisene enn forventet. Dessuten er det foretatt noe standardheving underveis, bl a breddeøkning på gang- og sykkelveger og omfattende bruk av kantstein på tre meter til tre meter + to meter fortau. I tillegg er det blitt mer bymessig utforming med omfattende bruk av kantstein.

 

Klare for fase to

Vis mer

Kommunepolitikerne har fått blod på tann, og vil gjerne bygge ut mer som en del av Bypakke Bodø. Derfor har de nå lokal tilslutning til bompengefinansieringen av fase to. de vil omfatte ombygging av Fv 834 Nordstrandveien, samt en ombygging av den gamle Rv 80 til lokalveg med tilhørende gang- og sykkelveg. I tillegg skal bet bygges en forlengelse av eksisterende v 80 ved Mørkved med en strekning på 900 meter.

Rett før påske ble forslaget til proposisjon sendt til departementet. Og siden denne nye utbyggingspakken i sin helhet skal bompengefinansieres, er det vel ingen grunn til tro at politikerne i Oslo har særlig store motforestillinger mot planene.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.