KARRIERE

Nå blir færre ingeniører arbeidsledige

Men de er fremdeles yrkesgruppen med størst økning i arbeidsledighet det siste året.

Arbeidsledigheten blant ingeniører gikk såvidt tilbake ved utgangen av november, sammenlignet med oktober i år. Det er likevel yrkesgruppen som øker mest i antall arbeidsledige det siste året. Det er oljebransjen som merker mest, så mye at en rekke fagforeninger i forrige uke arrangerte en markering i Stavanger.
Arbeidsledigheten blant ingeniører gikk såvidt tilbake ved utgangen av november, sammenlignet med oktober i år. Det er likevel yrkesgruppen som øker mest i antall arbeidsledige det siste året. Det er oljebransjen som merker mest, så mye at en rekke fagforeninger i forrige uke arrangerte en markering i Stavanger. Bilde: Atle Espen Helgesen/Industri Energi

Ved utgangen av november var det 2 900 flere helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag enn for ett år siden, noe som tilsvarer en økning på 73 prosent.

Dermed er ingeniører fremdeles yrkesgruppen hvor arbeidsledigheten øker mest.

Ved utgangen av november er hele 6808 ingeniører arbeidsledige, noe som er en liten nedgang fra forrige måned, da 6853 innen ingeniør- og ikt-fag var registrert uten jobb.

Oljefylkene mest utsatt

Ved utgangen av november var 79.200 personer registrert som helt ledige hos Nav.

Det er 8200 flere enn for ett år siden, en økning på 11 prosent. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,6 prosent i november i fjor.

Ledigheten øker mest i fylker hvor mange er sysselsatt i oljerelatert virksomhet. I Rogaland har antallet helt ledige økt med 81 prosent sammenlignet med november i fjor.

Ledigheten i oljebransjen er nå så omfattende at en rekke fagforeninger i forrige uke gikk sammen om en felles markering, med «Norge trenger oljebransjen» som hovedbudskap.

Utviklingen det siste året

Registrert arbeidsledige innen ingeniør og ikt-fag  
MånedAntall helt ledigeProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor - antallEndring fra i fjor - prosent
jan.154 8091,9145844
feb.154 9481,9164550
mar.155 1162178854
apr.155 4212,1214065
mai.155 4262205261
jun.155 7522,1217061
jul.156 3512,42 38160
aug.156 4902,42 50563
sep.156 5292,4264168
okt.156 8532,52 89573
nov.156 8082,52 86573

Finanskrisenivåer

Antallet personer som blir arbeidsledige har i høst vært på samme nivå som under finanskrisen.

Nav ser nå også at flere blir gående ledig over lengre tid.

Sammenlignet med november i fjor var det i år 1600 flere helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i mellom et halvt og ett år. Dette tilsvarer en økning på 12 prosent.

Størst økning er det i gruppen som har vært arbeidssøkere i 13-25 uker, hvor det er 21 prosent flere enn i november i fjor.

Rogaland skiller seg ut ved en klart større økning i antallet ledige som har vært arbeidssøkere mer enn et halvt år.

Rekordmange varsler om oppsigelse

Det ser heller ikke ut til at det er håp om at antallet arbeidsledige skal slutte å øke med det første, ifølge en melding fra Nav. I løpet av oktober mottok Nav varsler om oppsigelser og permitteringer av til sammen 7000 personer.

Det er 2700 flere enn i august, og 4300 flere enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i år har Nav mottatt varsler om 41.200 mulige permitteringer eller oppsigelser. Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte som må varsle NAV.

– Antall varsler har ligget høyt en god stund nå, men oktober er den enkeltmåneden med høyest antall varsler siden vi begynte å hente inn disse varslene i 2009, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i meldingen.

Flertallet av varslene handler om oppsigelser. Hittil i år har Nav fått varsler om 25.900 oppsigelser og 15.300 permitteringsvarsler.

Sprer seg til andre steder og bransjer

Det er oljerelaterte virksomheter som sliter mest. Så langt i år har Nav mottatt varsler for 15 800 personer fra industrien og 7 600 personer fra bergverksdrift og utvinning. Dette er dermed de to næringene som i størst grad melder at de må nedbemanne.

Men andre næringer rammes også av nedgangen i oljebransjen. Både bedrifter innen transport og lagring og konsulentselskaper melder nå om nedbemanninger.

Det er spesielt virksomheter som holder til på Sør-Vestlandet som er berørt. Nesten halvparten av varslene Nav har mottatt i år er meldt inn fra virksomheter som holder til i Rogaland, Hordaland eller Vest-Agder.

I oktober er det imidlertid tegn til at nedgangen sprer seg også til andre fylker, blant annet Trøndelag og Akershus, selv om det også denne måneden er i Rogaland og Hordaland det har kommet flest varsler.