Nå blir det farlig avfall

  • Miljø

I alt 11 forskrifter er endret fra slutten av september i år.

Det gjelder blant annet forskrift om deponering av avfall, forbrenning av avfall, amalgamholdig avløpsvann og avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer, forbrenning av farlig avfall (tidligere spesialavfall), KFK-holdige kuldemøbler, fotokjemikalier innen foto, røntgen og grafisk industri.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå