Nå begynner prossesen med å velge CO2-teknologi

Nå begynner prossesen med å velge CO2-teknologi
KLAR: CO2-renseanlegget fra Aker Clean Carbon er klart til bruk, Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

CO2-prosjektet på Mongstad går nå ut med en åpen invitasjon til mulige leverandører av fangstteknologier og vil inngå en rammekontrakt med en eller flere leverandører, skriver Statoil og Gassnova i en pressemelding.

Hensikten med teknologikvalifiseringsprogrammet er å dokumentere at den teknologien som velges kan benyttes på anlegget på Mongstad og oppfyller alle krav til helse- miljø og sikkerhet.

Helsen først

– Det er viktig å etablere trygghet for at det ikke skjer helse- eller miljøfarlige utslipp knyttet til driften på fangstanlegget. Det skal være trygt for alle som bor i regionen og de som skal jobbe på anlegget, sier Statoils direktør for fullskalaprosjektet på Mongstad, Kurt Georgsen.

Tre faser

Den kommende prosessen med teknologikvalifisering er delt inn i tre faser:

  • Mulighetsstudie som skal vise at teknologien er anvendbar på Mongstad
  • Teknologikvalifiseringsprogram som viser at prosessen vil fungere og at utslippene vil være innenfor fastsatte kriterier, hvor leverandørene skal teste sine kjemikalie- og prosessteknologier
  • Konseptfase for design av fullskala CO2-fangstanlegg tilpasset Mongstad

– Deltagelse i programmet vil gi teknologileverandørene en meget god mulighet til å dokumentere sine teknologier med tanke på konkurranse om å få bygge fullskalaanlegget på Mongstad. Investeringsbeslutning planlegges gjennomført senest i 2016 i tråd med regjeringens planer, sier Gassnovas administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan.

Ledig plass

I dag er det to leverandører på plass på Mongstad i det som offisielt het Test Center Mongstad - TCM. Det er Aker Clean Carboin med sin aminteknologi, og Alstom som er basert på nedkjølt ammoniakk. Akers anlegg er forøvrig ferdig og klart til å tas i bruk, så snart både Energiverk Mongstad og raffineriet er koblet til CO 2-renseanlegget. Der er avsatt plass til å montere ytterligere en renseteknologi ved TCM.

Les mer om: