Myndighetene avviser klage på byggetillatelse for gigantisk oppdrettsanlegg på land 

Lumarine vil stoppe Salfjords utbygging av nabotomten fordi sprengningsarbeidet kan stresse fisken. Fylkesmannen vil ikke trekke byggetillatelsen.

Myndighetene avviser klage på byggetillatelse for gigantisk oppdrettsanlegg på land 
Salfjords tomt er mellom Lumarines anlegg (rødt bygg) og Equinors metanolanlegg (bakerst i bildet). Foto: Salfjord