Salfjord og Lumarine

Myndighetene avviser klage på byggetillatelse for gigantisk oppdrettsanlegg på land 

Lumarine vil stoppe Salfjords utbygging av nabotomten fordi sprengningsarbeidet kan stresse fisken. Fylkesmannen vil ikke trekke byggetillatelsen.

Salfjords tomt er mellom Lumarines anlegg (rødt bygg) og Equinors metanolanlegg (bakerst i bildet).
Salfjords tomt er mellom Lumarines anlegg (rødt bygg) og Equinors metanolanlegg (bakerst i bildet). (Foto: Salfjord)

Lumarine vil stoppe Salfjords utbygging av nabotomten fordi sprengningsarbeidet kan stresse fisken. Fylkesmannen vil ikke trekke byggetillatelsen.

Forrige uke skrev TU om nabokrangelen på Tjeldbergodden der oppdrettsselskapet Lumarine og utviklingsselskapet Tjeldbergodden utvikling (TBU) er i konflikt om utbyggingen av Salfjords landbaserte oppdrettsanlegg. 

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå