NYHETER_BYGG

Mye sykehus for pengene

Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
27. juni 2006 - 09:56
Vis mer

– Vi har fått mye sykehus for pengene, sier prosjektleder Steinar Støre.

Han tror at ingen har bygget et sykehusbygg så rimelig her i landet.

Prosjekt Ny Nordfløy er et tiltak for å håndtere vedvarende overbelegg av pasienter ved sykehuset. Felles akuttmottak (FAM) med legevakt og sykehusmottak er en prioritert del av prosjektet, som går over tre faser. Fase en – bygging av den nye ambulansestasjonen var ferdig i juli 2004 og var ikke en del av totalentreprisen til Reinertsen Anlegg AS.

Fase to er bygging av den nye hovedfløyen som består av to bygg med sidefløy. Dette var ferdig 1. mars i år. I tillegg til nybygg rehabiliteres eksisterende høyblokk fra 1982. Arealene som berøres er opprinnelig akuttmottak, hovedvestibyle, heisområder samt arealene mellom ny og gammel bygningsmasse. Denne ombyggingen er fase tre og startet midt i februar.

Sykehuset har vært i full drift under hele prosjekt- og byggeperioden. Den nye nordfløyen ble overlevert til byggherre 14 dager før avtalt overleveringstidspunkt, og har et bruttoareal på drøyt 9700 m 2.Forandringer

– Det gjort en rekke forandringer med nybygget, sier Støre. – De opprinnelige planene ga oss et bygg som trengte mye vedlikehold. Derfor ble byggemetoden endret for å gjøre det mer vedlikeholdsfritt og økonomisk.

– Sykehusets verdier er «Respekt for mennesket» og «Fremme helse»», og slik de økonomiske rammebetingelsene for sykehuset er, tror vi ikke det er riktig å basere seg på løsninger som krever mye vedlikehold, sier sivilarkitekt Mona Graftås hos Selberg Arkitektkontor AS.

– Uten nødvendig vedlikehold vil bygget visuelt tape seg over tid, og vi har derfor ønsket å benytte robuste materialer som krever mindre vedlikehold og dermed framstår som et flott bygg over lang tid. Dette er et viktig moment i hvordan sykehuset oppfattes. Pasienter og pårørende skal kunne ha tillit til sykehuset, sier Graftås.

Det mest synlige er fasadene, der steinkledning er erstattet med prefabrikkerte betongelementer. – Det ga oss ikke bare en pengegevinst, men også et raskere tørt bygg og kortere byggetid, sier Støre. Selv om bygget er blitt endret, er det ikke endret på funksjonalitet.

Byggeprosessen har vært preget av en sterk vektlegging på HMS. – Vi har klart å holde nede fraværet. Første punkt på alle bygge- og prosjekteringsmøter med entreprenør Reinertsen har vært spørsmål om HMS. Reinertsen ved prosjektleder Annika Olsen og prosjekteringsleder Jarle Fotland har tatt skikkelig tak i dette, og det har gitt resultater, sier Støre.Partneravtale

Sykehuset har inngått partneravtale med Reinertsen Anlegg AS. Det er en avtale om fast pris og såkalt åpen bok. – Det betyr kort at vi har innsyn i alle innkjøp. Om noe blir rimeligere eller dyrere, deles alt likt. Nå ligger vi an til å dele seks millioner kroner som er spart. Det synes vi er meget bra, sier prosjektlederen.

Rimeligere byggekostnader har ført til utvidelse av mellombygget. Her ble det behov for heiser som kan brukes til senge- og pasienttransport. I tillegg ble det plass til et nytt avfallssystem som gir mulighet for kildesortering og behandling av risikoavfall via egne sjakter til en ny avfallssentral.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Det ble også gjort endringer slik at en kontoretasje med lav etasjehøyde ble endret til å bli en fullverdig sengepost med 30 cm større etasjehøyde enn opprinnelig prosjektert. Dette har gitt sykehuset en økning i effektivt produksjonsareal på rundt 25 til 30 prosent. De vanlige lukkede kontorene ble erstattet av en åpen kontorløsning for 36 leger.Felles akuttmottak

Et felles akuttmottak ligger i nybyggets hovedfløy og østfløy og består av legevakt, akuttmottak og observasjonspost.

– Samlokalisering av legevakt og akuttmottak er ikke noe nytt, men at de er slått sammen i en organisasjon er nytt. Det å mikse kommunal og statlig helsetjeneste i samme organisasjon er ikke gjort før her i landet, sier Støre.

Toppetasjen i nybygget inneholder blant annet åtte isolater der fire er for luftsmitte og de øvrige for kontaktsmitte. Bygging av isolater krever mye dokumentasjon og testing for å sikre at alle funksjonskrav blir ivaretatt, spesielt for luftsmitteisolatene.

Interiørarkitekt Tone Britt B. Sjulsen har i tillegg til arbeidet med møblering, fargesetting og utstyrsmontasje vært med i kunstutvalget. Hun sier at kunsten skal være med på å gi alle som kommer hit en god følelse. Derfor har de unngått problematiserende og provoserende kunst, og heller sett etter noe som kan gi glede og oppmuntring.Utfordringer

Den store utfordringen rent praktisk ved oppføring av et tilbygg til det eksisterende sykehuset har ligget i utførelsen, ettersom sykehuset er i full drift mens tyngre ombyggingsarbeider pågår. Dette er svært krevende i forhold til pasienter og besøkende i forbindelse med krav til sikkerhet i bruk og krav til sikkerhet ved brann med tanke på rømning.

– I tillegg har vi støyende arbeider og arbeider som gir vibrasjoner. Intern transport i sykehuset og ikke minst kravene som stilles i forbindelse med «Rent Bygg» byr også på utfordringer, sier Støre.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.