Mye PCB i torsk

  • Miljø

PCB-konsentrasjonen i fire undersøkte torsk ligger opptil 30 ganger over grensen for "meget sterkt forurenset".

Statens forurensningstilsyn (SFT) tror denne forurensningen stammer fra rehabiliteringen av kraftstasjonen i Tyssedal sommeren 2001. Da ble murpuss og malingrester ført ut i fjorden .

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag fra SFT utarbeidet en rapport om miljøtilstanden i Sørfjorden i 2002.

Den påviste, lokal forurensningen er alvorlig. Rapporten viser hvor viktig det er med grundige undersøkelser før bygg blir rehabilitert.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå