BYGG

Mye bygg-emballasje går til forbrenning. Nå skal Norske Skog og Borregaard utvikle sterkere og mer resirkulerbar plast

Nesten en tredel av avfallet på en norsk byggeplass består av plast.

Materialer kan bli liggende ute i alt slags vær på byggeplassen.
Materialer kan bli liggende ute i alt slags vær på byggeplassen. Foto: Knut Bjørheim

Materialer som blir fuktige eller skadet under transport eller lagring på byggeplassen, fører til reklamasjoner, mer transport og forsinkelser. Derfor er byggevareprodusentene og -forhandlerne blitt flinke til å pakke inn varene sine. Veldig flinke.