BYGG

Mye å hente på energieffektivisering

Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
15. des. 2008 - 07:06

Rapporten «Energieffektivisering» som er overrakt Olje- og energidepartementet understreker at det må settes inn flere tiltak samtidig for å nå målene innen 2020 om en kraftig reduksjon i klimautslippene.

For energiforbruket betyr en innsparing på 20 prosent en total innsparing på 36 TWh, tilsvarende kraftforsyningen fra 60 Altakraftverk.

Viktige elementer er å se på landets bygningsmasse, hvor det er store muligheter for å spare energi.

Historisk klimaavtale for Europa

Industrien er godt i gang

Det er et stort potensial for å redusere energiforbruket i Norge.

– Industrien er allerede på god vei. Bare se på norsk aluminiumsindustri. Der har kraftforbruket per produsert kilo aluminium blitt redusert fra 17,5 kilowattimer per kilo til 14 kilowattimer, samtidig som produksjonen har økt med 30 prosent. Dette utgjør en innsparing på 3,5 TWh, sier direktør for industripolitisk avdeling i Norsk Industri, Svein Sundsbø.Virkemidlene mangler

Energibransjen mener det er flere hundre millioner kroner å hente hvert år på energieffektivisering, men at det er viktig å få fortgang i virkemiddelapparatet.

Dersom man legger NVEs regelverk til grunn, vil, med en kraftpris på 69 øre per kWh, reduksjonen i strømforbruket tilsvare at det frigjøres 250 milliarder kroner i samfunnet.EU og Enova

Bare for bygninger vil en energieffektivisering frigjøre 16 TWh. Det tilsvarer at det frigjøres midler for 100 milliarder kroner som kan brukes i energieffektiviseringstiltak i bygninger.

Skal dette oppnås, må EUs bygningsdirektiv med tilhørende norsk regelverk, TEK-07, settes i verk så raskt som mulig.

– Enova må styrkes slik at vi kan få satt i gang tiltak raskt. Rapporten påpeker at vi ikke kan vente å se om det kommer bedre løsninger senere. Vi må komme i gang nå, sier Sundsbø.

Les også: Spar en kvart billion på strøm

Utbygger har lite å tjene

Energirapporten anbefaler også at bygninger energimerkes.

– Utfordringen er at utbygger ikke har noe å tjene på miljøvennlige bygg. Det er leietakere som dekker alle driftskostnader inklusive lys og varme, slik at utbyggere ofte velger den billigste løsningen for bygget, og overser energisparing og effektivisering. Derfor er det viktig at vi kommer i gang med å miljøsertifisere bygg så raskt som mulig, sier administrerende direktør i Sweco Grøner, Vibeke Hverven til TU.

Hun legger til at det må en holdningsendring til blant leietakere.

– Det må bli attraktivt å kunne skilte med å ha et miljøvennlig bygg å være i, sier Hverven.

Les også: Kan kutte CO2-utslipp i gamle hus

Handle nå

Energibransjen understreker at det må være riktig å kunne utnytte nedgangstidene til å gjennomføre nødvendige bygningsmessige tiltak, både i private og offentlige bygg, men at det krever tiltak som gjør det mulig å kunne realisere prosjektene.

– Det kan gjøres i form av tilskudd, eller ved å endre fradragsregler for miljøinvesteringer i bygninger. Dette gjelder både for industri og boligmassen, sier Sundsbø.Må stimuleres

– Vi må ha en energirevolusjon. Energieffektivisering må løftes opp. Totalt kan dette stå for nærmere halvparten av alle CO 2-utslippsreduksjoner. Vi kan ikke være fornøyd med dagens situasjon, sier statssekretær Liv Monica Stubholt.

– Utredningen om energieffektivisering må munne ut i hvordan vi kan stimulere både energibransjen og byggenæringen til å ta energieffektivisering på alvor, sier Stubholt.

Les også: Regjeringen dropper energimeldingen