Rødmusa bærer på et virus som kan gi barn diabetes.

Musevirus gir barnediabetes

  • naturvitenskap

Virologen Bo Niklasson ved Uppsala Universitet har i flere år studert sammenhengen mellom ljunganviruset som er vanlig i rødmus, og diabetes hos barn.

En ny studie, som skal publiserers i den neste utgaven av det vitenskapelige tidsskriftet Diabetologica, indikerer at antakelsene er riktige.